Geno medlem

Tre moduler av Storfeskolen gjennomført i vinter

I vinter har de tre første av i alt fem moduler av Storfeskolen blitt gjennomført ulike steder i landet. Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært gode, og flere har vist interesse for å ta flere moduler som vil gi deltakerne tittelen Cand.KU™.

Vilde Granne Kvale

Kursansvarlig veterinær

vilde.granne.kvale@geno.no

Fra Modul 2 på Voss hvor veterinær Per Gillund underviste i sykdommer som påvirker fruktbarheten.

Foto: Vilde Granne Kvale

16.-17. januar 2019 ble den første modulen i nyutviklingen av Storfeskolen gjennomført. Modulen ble holdt på Øksnevad videregående skole i Klepp kommune på Jæren. 28 deltakere var samlet for kurs, med en god blanding av produsenter, elever og lærere. Temaet for modulen var «Brunst og Fruktbarhet» og det ble forelest i blant annet kuas hormonsyklus, brunsttegn og atferd hos ku og faktorer som påvirker brunst. Gjesteforeleser på denne modulen var veterinær og bonde Guro Sveberg som har doktorgrad i brunstatferd hos ku. Modulen ble avsluttet med fjøsbesøk i fjøset på Øksnevad, med fokus på å se etter brunsttegn.

Modul 2 på Voss

Modul 2 ble avholdt på Voss vidaregåande skule 6.-7.februar. Også her var det både produsenter, elever og lærere, i alt 32 deltakere. «Hva påvirker fruktbarheten?» var temaet for denne modulen med undertemaer som sykdommer i tida etter kalving, gjenopptakelse av syklus, reproduksjonssykdommer og årsaker til omløp. Gjesteforeleser på denne modulen var veterinær Randi Therese Garmo som har doktorgrad innenfor området reproduksjon hos NRF.

Fôring og fruktbarhet i Mosjøen

Siste modul som så langt har blitt gjennomført er Modul 3 med tema «Fôring og fruktbarhet». Denne modulen ble holdt på Mosjøen videregående skole 24.-25.april. På denne modulen var det 28 deltakere, hvor over halvparten var elever og lærere fra skolen. Temaer som ble forelest i var hvordan negativ energibalanse påvirker fruktbarheten, holdvurdering, fôring og klima, hvordan fôre riktig i praksis, fôrkvalitet og fôrtyper. På denne modulen var fôringsrådgiver Noralv Sandvik gjesteforeleser i delene som omhandler praktisk fôring. Også i denne modulen fikk vi et hyggelig besøk i skolens fjøs. Her skulle alle holdvurdere noen utvalgte kyr, for så å sammenlikne resultater i etterkant.

Gode tilbakemeldinger

Vi har generelt fått gode tilbakemeldinger i etterkant av modulene, og det virker som deltakerne har fått et godt læringsutbytte. Deltakerne har vært svært engasjerte og aktive under samlingene og vi har fått mange gode og lærerike diskusjoner i løpet av modulene. En god del av deltakerne har også vært med på litt sosialt samvær i form av middag etter den første dagen av samlingen. Veldig hyggelig å få snakke og diskutere med så mange trivelige og engasjerte produsenter.

Flere av deltakerne har vist interesse for å ta flere moduler av Storfeskolen på sikt. Dette vil kunne gi tittelen Cand.KU™, hvis man gjennomfører fire av fem moduler i Storfeskolen. Dette og annen generell informasjon om Storfeskolen finner man mer om på www.geno.no.

Mære og Store Ree til høsten

Høsten 2019 vil de to siste modulene av Storfeskolen bli avholdt. Modul 4 «Management og reproduksjonsstyring» vil bli holdt på Mære landbruksskole 16.-17. oktober og Modul 5 «Avl i egen besetning» vil bli holdt på Store Ree i løpet av november. Nøyaktig dato for denne modulen vil bli lagt ut på www.geno.no i løpet av sommeren. Program for hvor og når de ulike modulene vil avholdes i 2020 vil også bli publisert på Geno sine hjemmesider i løpet av kort tid.

Vi takker for tre vel gjennomførte moduler så langt og gleder oss til å treffe nye og «gamle» deltakere på kurs til høsten.