Tema: fjøsbygg

Nå satses det i Agder

Med midler fra Fylkesmannen i Agder skal det bli større fart i ombyggingen fra båsfjøs til løsdrift.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tekst og foto

Økonomirådgiver i Tine Jonny Fjukstad (til venstre) og rådgiver i bygningsplanlegging i Tine Torfinn Nærland håper at pilotprosjektet kan gi positive ringvirkninger i hele Agder. I dag må det bygges for 5 714 000 kroner for å få maksimalt investeringstilskudd på to millioner. Jonny Fjukstad mener det hadde vært positivt for små og mellomstore prosjekter om maksimalt tilskudd også kunne oppnås for prosjekter med lavere byggesum.

Fylkesmannen i Agder og Tine inviterte ved årsskiftet til et pilotprosjekt for ombygging av mindre båsfjøs til løsdrift. Bøndene som blir med får subsidiert rådgiving til driftsplaner/veivalg, planlegging av ombygging eller nybygging og søknader til Innovasjon Norge. Økonomirådgiver i Tine Jonny Fjukstad og rådgiver i bygningsplanlegging i Tine Torfinn Nærland forteller at interessen var så stor at antallet pilotbruk måtte utvides til 20.

Bakgrunnen for prosjektet er nedgang i søknader til Innovasjon Norge om investeringer på melkebruk. Målet er å snu alle steiner for å finne måter å komme fra båsfjøs til løsdrift uten nødvendigvis å øke produksjonen så mye og uten at gjeldsbelastningen blir for stor. Utgangspunktet i Agder er ca. 75 prosent båsfjøs og halvparten av disse har færre enn 15 årskyr. Hvis en desentralisert melkeproduksjonen skal opprettholdes i Agder er det avgjørende å få opp ombygningstakten. Samtidig er det mange bruk der det ikke ligger til rette for å bli mye større, slik at utfordringen er å få til bra løsdriftsløsninger uten at kvota skal øke så mye.

Jonny Fjukstad håper at en gjennom prosjektet kan bidra til at den enkelte vil vurdere utradisjonelle og kostnadseffektive løsninger, slik at en i større grad kan klare å leve av en mindre eller middels stor buskap.

Innovasjon Norge kan innvilge investeringstilskudd på inntil 35 prosent begrenset oppad til 2 millioner kroner og har fjøs med 15 til 30 kyr.

Buskap har besøkt to av pilotbrukene og har også vært innom ett bruk som allerede har bygd om og ett bruk der kyrne flytter inn i ny liggeavdeling til høsten.

Tips!

Bygningsplanleggerens tips om billigere bygg

Svein Åge Vangdal, også han bygningsrådgiver i Tine, har sett på kostnader ved bygging av løsdriftsfjøs til 20 kyr.

  • Prisen vil variere fra ca. 3,5 til 6 (pluss, pluss) millioner kroner.

  • Fast gulv med skraper og eksternt lager billigste – kanalomrøring dyreste gjødselløsning

  • To-rekkers fjøs med fôrbrett midt i krever minst areal

  • Tre-rekkers fjøs billigere å bygge enn to-rekkers (fjøs med ungdyr på ene siden av fôrbrettet)

  • Betongarbeidene koster mye – her er det mulig å spare

  • Uisolert fjøs med vindbremseduk som sidevegger vesentlig billigere enn isolerte vegger

  • Isolert bindingsverk billigere enn betongelementer

Torfinn Nærland supplerer med at:

  • Betydningen av å se dyra fra kontoret er kjekt, men noe overdrevet (er du på kontoret ser du mye på pc-en). Kamera som fanger opp kalvingsbinger, velferd samt robot som du kan se på mobilen er nok mer nyttig når du sitter i sofaen eller er opptatt med andre aktiviteter

  • Kontor, tankrom, tekniske rom bør ikke plasseres i husdyrrommet ved melkerobot. Unngå at disse stenger for en senere ombygging rundt robot (flere kalvingsbinger, utvidelse av velferd- og sinkuavdeling) eller en utvidelse av fjøset i lengderetningen om 10 år. Plasser disse rommene på siden av fjøset.

  • Har du 150 000 liter i kvote slår 40–70 000 liter ekstra overraskende positivt ut på regnestykkene