Tema: fjøsbygg

Bygger på liggeavdeling

Per Ove Pettersen bygger ny liggeavdeling og gjenbruker det gamle fôrbrettet.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Monen i Hægebostad kommune i Vest-Agder

  • Ellen og Per Ove Pettersen

  • Dyrket areal: 280 dekar eid og leid

  • Kvote på 240 000 liter

  • 29 årskyr (før nybygget tas i bruk) – 39 som skal kalve i løpet av høsten

  • Avdrått på 6 100 kg (skal opp på 8 000)

Aktuell for å utnytte det gamle båsfjøset i kombinasjon med nytt tilbygg.

Da Buskap er på besøk på gårdsbruket ved elva Lygna i Snartemo i Vest-Agder er fjøset fortatt en byggeplass. Melkeroboten skal monteres uka etter og melketanken uka deretter. Kyrne er på sommerferie så bare fjøset er klart til kalvingene begynner til høsten går alt bra. Per Ove Pettersen er selv byggeleder og ser ut til å ha alt under kontroll.

Påbygget til høyre for tårnsiloene.

Foto: Privat

Liggeavdeling til 35 kyr

Nybygget vil få liggeavdelingen med plass til 35 melkekyr, melkerobot, tankrom og kontor/wc. Kyrne får eteplasser på ene siden av fôrbrettet i båsfjøset. På andre siden av fôrbrettet blir det bygd om til binger for større ungdyr. Dermed får Per Ove god utnyttelse av båsfjøset og kan holde investeringssummen nede. Byggekostnaden er satt til 5,1 millioner kroner. Med et investeringstilskudd fra Innovasjon Norge på 1 530 00 kroner og 370 000 kroner i egeninnsats er lånebehovet stipulert til beskjedne 3,2 millioner, men ser ut til å kunne bli litt mindre. Melkeproduksjonen blir utvidet fra 160 000 liter til 240 000 liter.

Spaltegulv

Den nye fløyen er bygd med spaltegulv og gjødselkjeller. Den gamle låven vil bli brukt som fôrsentral. Med fylltømmer i de to siloene, Reime takutlegger og skinnegående kraftfôrutfôring blir det ingen investeringer på fôringssiden.

Den nye fjøsfløyen med tre liggebåsrekker har betongelement vegger, takstoler av tre, panel i taket og mekanisk ventilasjon.

Båsfjøs fra 1974

Per Ove sier han gikk lenge å tenkte på hva han skulle gjøre med båsfjøset, men da det først ble bestemt gikk det fort i svingene. Nytt fjøs ville komme må minst 2 millioner mer enn kombinasjonen påbygg og ombygging og ble raskt skrinlagt. Båsfjøset var i bra forfatning og med utnytting av fôrbrettet der var det ikke nødvendig med et nybygg på mer enn 350 kvadratmeter.

Fôrbrettet gjenbrukes. Kyrne får eteplasser på ene siden og på andre siden blir det ungdyrbinger.

Slutt på sommerferien

Per Ove innser at når nyfjøset tas i bruk blir det slutt på melkingsfri om sommeren. På den positive siden kommer at det blir slutt på droppet i avdråtten når kyrne er på beite og merpris for melka om sommeren. Avdråtten må opp fra dagens 6 100 til vel 8 000 liter, siden kutallet øker relativt lite etter ombyggingen.

lånebehovet stipulert til beskjedne 3,2 millioner

Lite kjøring av fôr

Per Ove Pettersen holder investeringen ned ved å utnytte det gamle båsfjøset i kombinasjon med nytt tilbygg.

All jorda er innenfor to kilometer og det sparer Per Ove for mye kjøring. To eldre tårnsiloer fylles i førsteslåtten, mens Per Ove presser resten i rundballer med ei gammel rundballpresse. Han er opptatt av at dyretall og fôrgrunnlag må henge i hop, slik at en ikke behøver å kjøpe noe. I fjor var riktig nok et unntaksår her med under halvparten av normal avling. Med innkjøpt halm, spesialkraftfôr og eget surfôr har det gått bra.