Reportasje

Fangfront til mange arbeidsoppgaver

Kjell Joar og Ole Dybdal synes ikke det går an å drive med ammeku uten å ha fangfronter. Ikke koster det så mye mer heller.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tekst og foto

Det går ikke an å drive med ammeku uten å ha fangfronter i fjøset, synes Ole Dybdal.

Kjell Joar Dybdal driver sammen med sønnen Ole kombinert med ammeku og sau. Gården Bolstad ligger i Stange kommune i Hedmark. Nå har de 50 Charolais mordyr og kjøper i tillegg inn noen herefordkalver. Målet er å komme opp i 70 – 80 mordyr i kombinasjon med 110 vinterfôra sauer. Nytt fjøs ble tatt i bruk i september, og her var det aldri tvil om at det skulle være mye fanghekker. Siden fanghekk reduserer antall eteplasser er det en kombinasjon av binger med fangfront, binger med skråfront og binger med begge deler. I tillegg er det fangfront på utefôringsplass og i det gamle tallefjøset. Kjell Joar forteller at han har erfaring med ulike fangfronter siden han begynte med kjøttfe for 15 år siden. Han har vært innom Kellfri, Reime og nå Jourdain fra Fjøssystemer. En fordel med Jourdain mener Kjell Joar er at pendelen kan svinge helt over slik fronten løser ut nederst og slik unngår at dyr blir hengende med hodet låst fast. Han trekker også fram at det er mindre støy fra fanghekkene på grunn av gummiknottene.

Kjell Joar og Ole vil også få fram betydningen av fangfronter i kalvingebinger. Det er en stor fordel hvis kalven må ha hjelp til å amme. – Dette betyr også sikkerhet for oss da kua ofte er redd for kalven sin og ikke vil stå rolig når vi skal hjelpe til, sier Kjell Joar.

Fangfronten er festet med selepinner til stopler og kan enkelt flyttes til ny binge.

Kjell Joar Dybdal viser at pendelen kan svinges helt over slik at fangfronten løses ut nederst.

Slik bruker vi fangfront

  • Sortering av dyr

  • Inseminering

  • Påsett av bjeller

  • Sjekk av øremerker

  • Uttak av hårprøver for stambokføring

  • Sjukdomsbehandling