Reportasje

Storlansering av SpermVital på Fleckvieh

I samarbeid med avlsselskapet Genostar ble SpermVital på i Fleckvieh i oktober lansert i Østerrike. Lanseringen fikk bred oppmerksomhet, både ved et stort arrangement for storfebønder og under to store fagdager for veterinærer.

Mari Hage

Trainee i Geno

mari.hage@geno.no

300 svært interesserte storfebønder, i hovedsak produsenter som inseminerer selv, var samlet på seminstasjonen i Bergland for å høre foredrag om SpermVital-lanseringen.

Foto: Lars Kristian Bredal

– Det har vært mye engasjement rundt lanseringen av SpermVital i dette markedet, og det satses stort, forteller markeds- og salgssjef i SpermVital, Henriette Kise.

Arrangementet for storfebøndene holdes hvert andre til tredje år. Samlingen for veterinærene holdes årlig i regi av Genostar GmbH, SpermVitals partner i Østerrike og en av de to store aktørene i det østerrikske markedet.

Storsatsing

Under den sistnevnte samlingen var om lag 100 veterinærer samlet for en dag med faglig oppdatering og påfyll på seminstasjonene i henholdsvis Bergland og Gleisdorf. Presentasjonen av SpermVital vakte stor interesse blant de 100 veterinærene som deltok, og det vanket mange spørsmål fra de engasjerte veterinærene.

På arrangementet for storbøndene deltok det 300, i hovedsak produsenter som inseminerer selv. I tillegg til foredrag om SpermVital og andre temaer av faglig art, ble det holdt felles omvisning på avlsselskapets oksestasjon før avslutning med schnitzel og øl til alle deltakerne.

– At hovedforedraget på et slikt arrangement handler om SpermVital sier noe om at det satses tungt på produktet, sier forretningsutvikler og deltaker fra Geno, Lars Kristian Bredahl, som gjennomførte SpermVital-presentasjonen på tysk for bøndene.

Større tilgjengelighet

Ifølge Friedrich Führer, daglig Leder i Genostar, tilbys SpermVital på et bredt antall av deres okser. Blant disse er 13 år gamle Rumgo, østerrikernes superokse og svar på Braut.

Med lanseringen vil tilgjengeligheten på SpermVital på Fleckvieh øke atskillig. I tillegg til at det åpner seg et større marked i Østerrike, vil det også skape potensial for å kapre nye kunder i de internasjonale markedene som fører Fleckvieh i krysningsprogrammene sine.

Økt verdiskaping

Selv om SpermVital-teknologien kan synes kostbar for bønderne, ble det under lanseringen fokusert på verdiskapingen produktet vil kunne gi for den enkelte bonden, både i form av reduserte kostnader og muligheter for økt drektighet på problemdyr.

– Internasjonalt selger Fleckvieh godt, derfor blir det spennende å følge utviklingen. Lanseringen har vakt stor interesse hos andre Fleckvieh-leverandører i Tyskland, og vi forhandler nå med flere aktører også i det tyske markedet, sier Niels Christian Steig, daglig leder hos SpermVital.