Atferd
Kusignaler

Plassering av drikkekar

Kyr som produserer mye mjølk trenger store mengder drikkevatn. Kyrne drikker mye om gangen og plassering av drikkekara betyr mye for mjølkeytelsen.

Ola Stene

Fagleder storfe

Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Tekst og foto

Bilde 1 viser et drikkekar som er plassert høgt for å unngå møkk og forurensing av drikkekaret, mens bilde 2 viser et drikkekar som er plassert lågt, ca. 60 cm over gulvet, for å maksimere opptaket av vatn.

For et par nummer siden i denne spalten ble det vist til at høgtytende kyr drikker opptil 150-170 liter om dagen. Kviger har et behov for 40-50 liter vatn om dagen. Vatn er avgjørende faktor for mjølkeproduksjonen. Det går med mye vatn til mjølkesyntesen, og vatn er også grunnleggende for fordøyelsen av næringsstoffene fra fôret. Plassering av drikkekara er av stor betydning for om kyrne får i seg tilstrekkelig med vatn for å ta ut ytelsespotensialet. Bildene viser drikkekar som er plassert i forskjellig høyde. Bilde 1 viser et drikkekar som er plassert høgt for å unngå møkk og forurensing av drikkekaret. Bilde 2 viser et drikkekar som er plassert lågt. Ca. 60 cm over gulvet er passe for å maksimere opptaket av vatn. For kyrne vil det være lettere å drikke mye om gangen når de slipper å krøke hodet opp i drikkekaret. Økt opptak av vatn vil generere mer mjølk og bidra til god helsestatus. Trolig er gevinsten såpass mye mer at det vil være lønnsomt sjøl om en må rengjøre kara litt oftere.

Lett tilgang etter mjølking

Drikkekar bør plasseres slik at det er lett tilgang rett etter mjølking, da drikker kyrne gjerne mye. Det bør også være flere kar slik at de lågtrangerte får stå i fred. Tenk over hvordan kubørster og slikkesteiner plasseres i forhold til drikkekara. En bør unngå at avstanden blir slik at kyrne skiter i drikkekaret mens de står med hodet borti kubørsten eller slikker på mineralstein.

Rengjøring

Mantraet for rengjøring må nesten bli jo oftere jo bedre. Men det viktigste er at en har rutiner på det, slik at det ikke blir glemt i perioder. 1-2 ganger i uka bør være et minimum. Et godt tips er å bruke en børste i karet slik at en får vasket ut det glatte belegget med alger og bakterier som raskt dannes. Da tar det lengre tid før disse algene blomstrer opp igjen og vatnet holder seg friskt lengre. Noen typer drikkekar har også lett tilgang for rengjøring av flottør (se bilde 3).

Noen typer drikkekar har også lett tilgang for rengjøring av flottør.