Forskjellig

Lesernes side

Send oss bilder! Vi ønsker flere bilder fra leserne våre til denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post eller lastes opp på www.filemail.com (bruk buskap@geno.no som mottakeradresse)

Vandreutstilling i Glåmdal produsentlag

10. desember ble det gjennomført vandreutstilling i Glåmdal produsentlag. Seks produsenter deltok og det ble bedømt 16 kyr denne dagen. Av de 16 kyrne var det sju 1. kalvere og ni eldre kyr. Tittelen Miss Glåmdal ble tildelt ku nummer 160 Bente fra Strandeggen gård. Kua har avlsverdi 19, og den fikk 8 poeng for kropp og bein og 4 poeng for jur og spener. 10462 Sørmarka er far til denne kua.

Foto: Gro Knutsen