Avl

Lotto for mjølkeprodusenter

Husdyr, spesielt ku, har vært en stor interesse for meg siden jeg var barn! Jeg har alltid hatt et nært og kjært forhold til dyra på garden og jeg har hatt og har mine favoritter. Det å være så heldig å kunne være oppdretter av to eliteokser er skikkelig bonus og ikke minst gir det en god dose inspirasjon.

Barbro Braastad

Melkeprodusent på Fåvang i Oppland og oppdretter av 10923 Prestangen og 11078 Gopollen

ba-braa@online.no

Foto: Guro Vollen/Dølen

At alle dyr, i alle besetninger med NRF-ku, er del av den aktive avlspopulasjonen og gjør avlsarbeid aktuelt og interessant i alle besetningene. Vi kan bruke av de beste genene for å utvikle besetningen etter ønske og interesse, og ikke minst er det mulig for alle å levere oksekalv til Geno, om kombinasjonen er god nok.

Fornøyd med NRF-kua

Jeg er godt fornøyd med NRF-kua. Rasen er grei å ha med å gjøre, er robust, har lette kalvinger, livskraftige kalver og er en god kjøttprodusent. Jeg mener at NRF gir høg nok mjølkeytelse og påstår at fôringa, i de fleste tilfeller er det først begrensende for ytelsen. Jeg ser fram til at de siste års omlegging av avlsmålet skal gi NRF-kua et bedre jureksteriør. På denne egenskapen er det for stor variasjon. NRF-kua skal være under kontinuerlig utvikling i riktig retning. Nå jobbes det med holdbarhetsindeks og indeks for fôrutnytting. Dette er viktige økonomiske faktorer for oss som er mjølkeprodusenter og vi er utålmodige med å få det på plass.

Med tida, ja kanskje allerede i løpet av vinteren, går vi gradvis helt over fra avkomsgransking til genomisk seleksjon (GS) som metode for fastsetting av avlsverdien på dyra. Jeg ser med spenning og forventning på denne omlegginga. I desember bestemte styret i Geno at vi skal gå over fra avkomsgransking til genomisk seleksjon (GS) som metode for avlsverdivurdering.

Avl har vært prioritert lenge

Hos oss har avl i besetningen vært prioritert også før vår brukertid, faren min var veldig interessert i avl. Da vi tok over i 2002 var det mye å bygge videre på. Vi har brukt Geno avlsplan, i de siste åra utvida avlsplan eller Avlsplan Super. Dette syns vi er ei god investering. Det er nyttig å få med avlsrådgiveren på en fjøsrunde og lytte til vurderingene han gjør.Vi bruker eliteokse på de gode kyrne - som vi ønsker kukalv etter - og kyr og kviger med høg avlsverdi. Vi har med alle kategorier av okser når vi kjører avlsplan; eliteokser, GS-okser og importerte okser. For meg har det ingen betydning om dyra er røde eller svarte, sjølsagt er det å få kollete kalver en fordel, men jeg begrenser ikke okseutvalget med å velge kun kollete eller kun røde okser. Da syns jeg at vi går glipp av mange gode okser! Når vi velger okse med basis i avlsplanen sjekker jeg alltid hvert enkelt oksealternativ for å være sikker på at oksen ikke har lave indekser for egenskaper som jeg vet er svakhet hos kua eller kulinja. Jeg sjekker også nøye delindekser som er under 85 for å se om dette er ting jeg kan akseptere. Videre forsøker jeg å spre oksevalget mest mulig, hvis førstevalget er en okse vi har brukt en del går jeg til et av de andre alternativene. Det er moro å få kyr etter ulike okser.

Bruker ikke favorittoksen for mye

Dessuten har jeg brent meg på å bruke enkelte favorittokser veldig mye. Vi fikk 4–5 kviger etter samme oksen (utgjør kanskje 30 prosent av kvigeårgangen). Og når det i etterkant viser seg at kvigene har en felles svakhet etter faren, da ville jeg heller hatt litt mer variasjon! Eksempler på dette er 10278 Haga som ga kviger med framtunge jur og 10579 Eggtrøen som har gitt kviger med varierende lynne. Nå venter jeg spent på om vi kan få kukalv etter 11039 Skjelvan og 11033 Reitan 2, disse har foreløpig kommet med oksekalver hos oss. Begge har to sjanser til i vinter. På kusida ser vi at det blir enkelte kulinjer som dominerer besetningen. Vi bruker samme forbokstav i navnet på kviga som mora har. Kreativiteten har blitt utfordra for navn på O, R, S og B!

Spenning i egen besetning

Det er alltid spennende når en kalv blir født, om den er frisk og fin, drikker råmelk og om det er ku eller oksekalv. Jeg har klare ønsker om hvilke kyr og okser jeg ønsker kukalver etter! I vår leverte vi seks oksekalver som livkalv, de var alle etter eliteokse. Skulle gjerne hatt kukalv etter noen av de kombinasjonene. Det har heldigvis blitt mange kukalver nå i høst.

Vi har levert oksekalver til Geno flere ganger. Den første var 10923 Prestangen som ble tatt ut til eliteokse i juni 2013. Jeg glemmer ikke telefonen fra Hans Storlien – jeg var totalt uforberedt! Men så moro! Når 11078 Gopollen gikk mot ferdig granska var vi litt mer informert, men han lå i grenseland for å bli med som eliteokse. Men da oksen kom på lista i mars 2015, var gleden stor. Det er moro at Gopollen som er etter legendariske 10177 Braut. Gopollen har klatra i avlsverdi, og justeringa av avlsmålet gikk i hans favør. Etter siste gransking ligger han ett poeng bak toppen for årgangen, 11033 Reitan 2. Jeg er litt spent på utviklinga til neste gransking, for det er den granskinga avlsstatuetten deles ut etter. Men vi må vente i spenning til februar/mars!

Sterk kulinje

Både Prestangen og Gopollen stammer fra Oline-linja i besetningen, det har vært og er gode kyr. De har utmerket seg med at de har god fruktbarhet, holder ut i flere laktasjoner og ytelse som gjennomsnittet i besetningen. Mor til Prestangen var Olea, ei staselig og ikke minst sosial ku som var høgt på rangstigen i besetningen. Olea sto på enden av båsrekka og likte å vise seg fram, ho fikk og førstepremie på vandreutstilling. Olea fikk kukalv første gang, siden kom det fire oksekalver. Dattera var Oleane, og hennes førstefødte kalv er Gopollen. Oleane var ei pen ku som ikke var så veldig stor. Oleane fikk etterpå tre døtre. Inntil i sommer stod alle tre i fjøset, men da skadet Oline seg om måtte nødslaktes. Det synger også på siste verset for den nye Olea som ikke tok seg med kalv. Da har vi att den yngste, Olivia, som venter tredje kalven nå i februar. I kvigebingen venter Olava og Olise som også er fra denne O-linja! Det er Ole, yngstegutten vår, som er eieren av disse kyrne og som dermed er rette oppdretter av både Prestangen og Gopollen.

Spent på å høre om døtrene

Nå framover er jeg spent på å høre fra kollegaer hva de syns om døtrene etter oksene som kommer fra oss. Og å følge med på om det kommer sønner som kan hevde seg avlsmessig i framtida! Vi har ei ku etter Prestangen som nå har født sin fjerde kalv, ho er snill, mjølker bra har fint jur, men litt store spener og var i fjor sommer litt dårlig til beins, men det er bedre nå. Prestangen har gitt kun kukalver hos oss, så vi har fire som kommer med kalv i 2016. Vi fikk vårt første avkom etter Gopollen i jula. En frisk og fin oksekalv, en skikkelig døl, med 10441 Elvestad fra Dovre som morfar.

To på vent

Vi har to okser som står i venteoksefjøset på Stor Ree og vi venter på granskingsresultater. Jeg har nok ikke noen forventning om å vinne lotto enda en gang! Vi har også levert en okse som ble slakta etter testen på Øyer, og vi har levert inn nesesvaberprøve på 3–4 oksekalver som ikke ble kjøpt inn. Den siste i november 2015, etter årets favorittkvige, Bianka. Kalven er etter GS-oksen 11572 Saur. Den hadde for lav GS-verdi og blir hos oss. Det er, og skal være, et trangt nåløye å få levere oksekalver til Geno!