Fôring

Fôreffektivitet

Fôreffektivitet under 1,2 og over 1,7 er verdier som krever nærmere vurdering

Tekst:
Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Anja Våg Skjold er en ivrig deltaker i Topp Team Fôring og har etter hvert skaffet seg mye erfaring med fôreffektivitetsmålinger. Her sammen med Asgeir Pollestad.

Foto: Serina Pollestad

Buskap har i flere nummer fulgt fôreffektiviteten i besetningen til Asgeir Pollestad på Nærbø i Rogaland. Her utfører Tine-rådgiver Anja Våg Skjold jevnlig målinger som brukes i arbeidet med å oppnå stabilt hold og god ytelse. Og om du har glemt hva fôreff­ektivitet er så regnes fôreffektiviteten ut ved å dele mengde EKM produsert (mengde på tank + kalvemjølk) på det totale tørrstoffopptaket.

Hva er riktig nivå for fôreffektivitet?

Det er ingen ting som vokser til himmels hetes det, og slik er det med fôreffektivitet også. Hvis fôreff­ektiviteten blir for høg betyr det at kyrne tærer på kroppsreservene, blir den for lav så legger kyrne på seg. Mjølkeproduksjon fra kroppsreserver er mer energi­krevende enn mjølk direkte fra fôr.

Fôreffektiviteten varierer gjennom en laktasjon

Tidlig i laktasjonen produserer kyrne mer mjølk i forhold til tørrstoffopptaket. Rett etter kalving kan en måle fôreffektivitet på over 2,00, men i slutten av laktasjonen vil den ligge ned mot 1,2. Kyr som ikke har for langt kalvingsintervall vil senke fôreffektiviteten. 1.- og 2.-gangs kalvere vil også ha en lavere fôr­effektivitet fordi de fortsatt er i vekst. Siste måling hso Pollestad er 152 dager ut i laktasjonen. Anja rapporterer om robuste, friske kyr med god bevegelighet, fin gjødselkonsistens og fint hold.

Figur. Sammendrag av målinger av fôreffektivitet hos Pollestad. Siste måling er 152 uker ut i laktasjonen.

Effektiv mjølkeproduksjon

Friske kyr som kalver med moderat hold og har stor matlyst er et godt utgangspunkt. Det er også viktig at kyr overlever flere laktasjoner. En tommelfingerregel er at det ikke bør være mer enn 35 prosent førstegangskalvere, og kyrne bør være drektige innen det har gått 120 dager etter kalving. Klarer din besetning å få til dette og besetningen har god ytelse vil fôreffektiviteten være på rett nivå. Likevel ser vi i besetningen til Pollestad at den vil variere.

EKM

EKM = (0,01+ 0,122 x % fett + 0,07 x % protein + 0,053 x % laktose) x kg mjølk.

EKM brukes fordi det beskriver hvor mye energi ei ku bruker for å produsere en viss mengde mjølk