Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Kraftfôr og grovfôr

Fra Sandar i Vestfold.

Foto: P. A. Røstad

Forholdet mellom prisen på kraftfôr og grovfôrkostnader var aktuelt tema for 50 år siden også. I Buskap og avdrått nummer 1 i 1965 har Finn Reisegg en artikkel der han presenterer tall for grovfôrpriser på Jæren og Trøndelag. Pr. fôrenhet er kostnaden i kroner for de ulike fôrslagene på henholdsvis Jæren og i Trøndelag: Høy – 0,57/0,64, silo – 0,68/0,67, rotvekster – 0,86/1,59 og beite 0,20/0,17. I en annen artikkel i samme nummer skriver Th. Wolden om kraftfôrpriser. For proteinkraftfôr oppgis det en pris på 1,05 kroner pr. kg og for karbohydratkraftfôr 0,75 kroner pr. kg. Knapt 75 prosent av kraftfôret som ble brukt på denne tiden var karbohydratkraftfôr. Nesten alt proteinkraftfôret var basert på import, mens norsk fôrkorn utgjorde ca. 45 prosent av karbohydratkraftfôret. For næringa samlet tilsvarte kraftfôrkostnaden verdien av den samlede kjøtt- og svinekjøttproduksjonen. Wolden skriver at dette viser det den enkelte husdyrbruker føler på kroppen; nemlig at det blir lite igjen av melk- og slakteoppgjør når kraftfôret er betalt.