Forskjellig

Klimanøytralt pilotprosjekt

Heidi Løkken,

Frilansjournalist,

Tekst og foto

På gården Vangen i Orkdal i Sør-Trøndelag finner vi en helt ny type klimavennlig melketank. Nina Vangen Ranøien og Rune Ranøien deltar i Tines pilotprosjekt for å minke klimagassutslippene i melkeproduksjonen, og den første gårdstanken med CO2 som kuldemedium finnes her på gården. Melketanken er den første i Norge som bruker CO2 til å kjøle ned melka som kommer fra kuene i fjøset.

Tanken eies og driftes av Tine, mens bonden leier den. Kostnaden ligger for øyeblikket på rundt 250 000 kroner, men forventes å bli lavere. Tanken har 20 prosent lavere strømforbruk enn de gamle typene, og skal holde i 15-20 år.