ANIMALIA – Fagsenteret for kjøtt

Nytt fra Storfekjøttkontrollen

Redigert av:
Grethe Ringdal

grethe.ringdal@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Ny rutine for bestilling av årsmelding

Ønsker du å få Storfekjøttkontrollens årsmelding tilsendt i posten? Fra og med i år må den bestilles i Storfekjøttkontrollen Web, og det vil komme en bestillingsfunksjon på Oppslagstavla. Årsmeldingene finnes også tilgjengelig i pdf-format på nettsidene våre.

Årsrapporter

Årsrapportene er nyttige for å sammenligne resultater i egen besetning mot landssnittet, og for å lete etter forbedringspunkter. Storfekjøttkontrollen har to årsrapporter, en for ammeku og en for slaktedyr. Du finner dem under Rapporter. Kanskje du kan invitere naboene på kaffe og diskusjon av årsrapporter.

RFID-merking av storfe fra 1. januar 2017

Storfenæringa innfører krav om at alle storfe født etter 1. januar 2017 skal merkes elektronisk - ha RFID-brikke innstøpt i ett av øremerkene. Siden merker kan bestilles for inntil 12 måneders bruk, skal alle bestillinger av merker være med RFID fra 1. januar 2016. Dette innføres som krav i Nortura, KLF, Tine og Q-meieriene sine avtaler med OS ID fra samme dato. Kjøttbransjen subsidierer merkostnaden for merker med RFID-brikker levert av OS ID, det vil si betaler differansen mellom RFID-merke og tradisjonelt visuelt merke. Produsenter som bruker andre merkeleverandører enn OS ID kan få tilsvarende refusjon ved å sende kopi av faktura for merkekjøp til sitt slakteri.

Den visuelle pregingen av merkene blir som før. Rutiner for bestilling av merker, levering og fakturering er også uendret. Merker med RFID-brikke tilbys som flaggøremerke, det vil si tilnærmet helt likt dagens øremerke.

Kjøttets tilstand – fakta på bordet om kjøtt og egg

Aldri før har vel flere vært interessert i kjøttets tilstand. Kjøtt debatteres i mange fora og med ulike vinklinger; landbruk, helse, mattrygghet, dyrevelferd, bærekraft, miljø og forbruk. Rapporten «Kjøttets tilstand» gir et godt grunnlag for debatt gjennom et nøkternt og faktabasert bilde av norsk kjøtt- og eggproduksjon. - Rapporten «Kjøttets tilstand 2015» redegjør for status i norsk husdyrproduksjon. Her finnes oppdatert statistikk når det gjelder husdyrproduksjon, dyrehelse, dyrevelferd, mattrygghet, slaktkvalitet, kjøttforbruk og forbrukerholdninger.

Årets rapport inneholder også fagartikler om beredskap og bærekraft. Ønsker du å få Kjøttets tilstand 2015 tilsendt, send en epost til animalia@animalia.no Ta også kontakt dersom du ønsker å bruke tabeller og/eller grafer fra rapporten. På Animalia sin hjemmeside www.animalia.no, kan du laste ned tidligere utgaver av rapporten.