Vi i TINE

Vi i TINE

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

TINE Bedriftsstyring

TINE Rådgiving har en klar ambisjon om å ligge et skritt foran både i forhold til faglig utvikling og i utviklingen av produsent- og rådgiververktøy. Vi har hele tiden fokus på hva som gir nytteverdi for TINEs produsenter. Vårt klare mål har derfor vært å utvikle et styringssystem som gir mjølkeprodusenten en enklere hverdag og mer lønnsom drift. Derfor er TINE Bedriftsstyring BASIS, som vi lanserte høsten 2015, bare begynnelsen på en lang og spennende utviklingsreise som vi har stor tro på vil bringe norsk melkeproduksjon fremover.

TINE Bedriftsstyring – enklere hverdag og mer lønnsom drift.

Foto: TINE

Verktøyene i TINE Bedrifts­styring tilbys i forskjellige medlemsprogram. Nå har vi lansert TINE Bedriftsstyring BASIS. Den består hovedsakelig av Kukontrollen med rapporter og analyser, samt økt brukervennlighet, forbedret navigasjon, nytt styringspanel og en enkel app for registreringer. I løpet av 2016 vil vi lansere TINE Bedriftsstyring PLUSS som i tillegg til Mjølkonomi vil inneholde blant annet prognose- og planleggingsverktøy.

Medlemsprogrammene vil bli kontinuerlig utviklet med en klar målsetting om verdiskaping for melkeprodusentene. Det at vi kontinuerlig videreutvikler og forbedrer programmene er også et av de viktigste argumentene for at vi har innført en ny prismodell:

  • Vi har utviklet et nytt produkt med bedre funksjonalitet, og som gir ny og forbedret presentasjon av data. Trendutvikling og kombinasjon av data gir bedre muligheter for å sette inn og vurdere effekter av tiltak i drifta

  • Enklere og raskere registrering av data

  • Ny mobil plattform (app) for lesing og registrering av data

  • Kontinuerlig videreutvikling med lansering av produkter som har en høy nytteverdi for TINEs melkeprodusenter

Trenger du hjelp til å komme i gang?

Alle TINEs medlemmer vil få tilbud om fellesfinansiert rådgiving gjennom gruppebesøk i begynnelsen av 2016. Tema for gruppebesøkene vil være TINE Bedriftsstyring; hjelp til å komme i gang og ta ut nytteverdien av styringsverktøyet i samarbeid med TINEs rådgivere.

Har du ellers generelle spørsmål om bruken av TINE Bedriftsstyring så ta gjerne kontakt med Medlemstelefonen (51 37 15 00) eller sjekk om dine spørsmål allerede er besvart i artikkelen «Ofte stilte spørsmål» på medlem.tine.no. Der finner du også en kort video som forklarer hvordan du bruker styringspanelet i TINE Bedriftsstyring.

TINE Bedriftsstyring BASIS erstatter dagens medlemskap i Kukontrollen

I TINE Bedriftsstyring har vi sterkt fokus på tjenester og verktøy som er en reell hjelp i drifta for deg som mjølkeprodusent i TINE. Fra 1. januar 2016 er derfor Kukontrollen en del av TINE Bedriftsstyring BASIS med forbedret navigasjon og rapportering. For alle verktøyene og digitale tjenestene i TINE Bedriftsstyring BASIS er årsprisen kr 1900 + kr 25 per årsku (+ mva.). Denne prisen erstatter dagens kontingent i Kukontrollen for alle TINE produsentene. Årsavgift for 2016 trekkes over produsentavregningen i april.

Markedsfokus

Dette året vil vi ha spesielt fokus på å tilby styringsverktøy og profesjonell rådgiving innen melkekvalitet, bedriftsstyring og -utvikling til TINEs melkeprodusenter. TINE Bedriftsstyring og rådgivningstjenester innenfor disse fokusområdene vil stå sentralt i vårt arbeid med å bistå melkeprodusentene med å førebu seg på kommende utfordringer og krav i 2024.

Våre markedsaktiviteter og kampanjer vil vi fokusere på økt kundetilfredshet, videreutvikling av TINE Bedriftsstyring sammen med brukerne og tilby relevante rådgivningstjenester levert av profesjonelle rådgivere med høy kompetanse som skaper verdi og lønnsomhet for TINEs melkeprodusenter på kort og lang sikt. - Slik styrker vi TINE Rådgivings konkurransekraft overfor våre kunder.

Videre vil vi ha fokus på jevn melkeleveranse av rett melkekvalitet tilpasset markedets behov gjennom hele året. - Slik styrker vi TINEs konkurransekraft overfor forbruker. Litt forvirrende med sitatstrek uten at det er angitt hvem som uttaler dette.

TINE Rådgiving er den mest kompetente rådgivertjenesten i norsk melkeproduksjon og vil tar mål av oss å være melkebondens foretrukne kompetansepartner. Mer informasjon om våre rådgivingstjenester finner du på medlem.tine.no

Markedsplan 2016

TINE Rådgivings markedsplan for 2016 er en ambisiøs plan med ambisiøse mål! Den gir føringer for alle markedsaktiviteter i TINE Rådgiving. Den viser hva vi skal jobbe aktivt med gjennom året, hvilke utfordringer vi har og hvordan vi vil møte disse.

Våre ambisjoner er å bidra til å sikre TINEs konkurransekraft, jevn råvareforsyning og melkekvalitet tilpasset markedets behov, samt bidra til lønnsom drift og melkeproduksjon for TINEs medlemmer. Gjennom profesjonell rådgiving tilpasset kundens behov, samt fokus på høy og rett melkekvalitet, vil vi tilstrebe å nå våre mål.