Avl

Siste ungoksen er distribuert

I styremøtet før jul gjorde styret et vedtak om å gå over til genomisk seleksjon (GS) i NRF sitt avlsarbeid, og den tradisjonelle avkomsgranskingen vil etter hvert bli historie. I vedtaket står det også at nye ungokser ikke skal distribueres i 2016. Dermed er kravet om 40 prosent ungoksebruk et tilbakelagt stadium.

Hans Storlien

Markedssjef i Geno

hans.storlien@geno.no

11746 Svare blir historisk som den siste ungoksen det sendes ut sæd etter.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Ungokser som distribueres i 2016 vil ikke bli ferdigavkomsgranska før i 2020. På det tidspunktet skal det være full overgang til genomisk seleksjon. Ungokser distribuert i 2016 vil dermed ikke ha noen verdi, da yngre GS-okser vil konkurrere ut avkomsgranska okser på det tidspunktet. I forhold til å få optimal avlsmessig framgang skal det nå satses på yngre krefter!

Ungokse forsvinner fra NRF-vokabularet

Alle ungoksene har hatt 1760 doser til distribusjon per okse. Alle disse dosene vil bli distribuert i sin helhet for de ungoksene som har startet i 2015. Ungokseprosenten i avlsplanen vil bli redusert til 20 fra februar 2016 og muligens fjernet helt fra juni. Den endelige avslutningen på «ungoksekapitlet» må vurderes opp mot hva vi sitter igjen med på lager av ungoksedoser etter at alle gjenværende doser er distribuert. Ungoksen 11746 Svare er NRF-historiens siste ungokse. Begrepet ungokse vil med vedtaket forsvinne ut av vokabularet i NRF sitt avlsarbeid.

Egenskapsvalg på flere kyr

Vedtaket utløser en rekke nye muligheter som vil bli svært viktige for avlsarbeidet framover. I 2016 vil avkomsgranskingene gå som normalt, og dette vil danne grunnlag for å plukke flere avkomsgranska eliteokser som erstatning for ungoksene. I tillegg vil det måtte inngå flere GS-okser blant eliteoksene. Fra februar vil alle GS-oksene automatisk inkluderes i eliteokseutvalget.

I avlsplansammenheng gir dette også en ny mulighet. Det blir bare én kategori okser og det er eliteokser med full «varedeklarasjon» på alle egenskaper. Dette betyr at det, uten ungoksebruk, kan legges inn egenskapsvalg på alle kyr det er ønskelig på.

Seminokseemner og sædpris

Inntil videre skal Geno rekruttere seminoksemner, ikke som rekrutter til nye ungokser, men til rekruttering av nye GS-eliteokser. I dag er måltallet for seminokseemner til Øyer 145 kalver, og fra disse vil det bli plukket ut ca. 50 GS-okser i året. Når vi ikke har ungokser lenger i markedet – antakelig juni/juli – vil sæden bli priset etter avlsverdi, men med lavere sats per dose slik at gjennomsnittsprisen blir i tråd med budsjett.

Mer fokus på hunndyra og likestilling i NRF-avlen

Mer fokus på hunndyra i avlsarbeidet er en forutsetning i det nye systemet, og her ligger mange spennende utfordringer foran oss. Det vil bli mulig å levere kvigekalver for å produsere embryo som igjen kan bli til framtidas seminoksemner. Det vil også bli gitt tilbud om å få GS-verdier på kviger i eget fjøs. Disse verdiene vil være et godt bidrag i avlsplanleggingen og i vurderingen av påsett. Dette vil være tema i et senere nummer av Buskap.