Atferd
Kusignaler

Konfliktområder i fjøset

Finn konfliktområdene i fjøset og gjør forebyggende tiltak for å unngå flaskehalser i kutrafikken. Det vil gi bedre helse og økt produksjon på de lågtrangerte dyra.

Ola Stene

Fagleder storfe

Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Tekst og foto

Bilde 1. Stanging mellom to kyr kan oppstå når den svakeste ikke har mulighet for å trekke seg unna fordi det er trangt i gangareal, passasjer eller der det er blindveier i fjøset.

Bilde 2. Konflikt bak en kraftfôrautomat der bakporten er ute av drift.

I kuflokken vil det alltid være konflikter mellom individer. Rangordningssystemet er et hierarki som alltid utfordres av dyr som forsøker å klatre på rangstigen. Styrkeforholdet mellom kyrne er også i konstant endring. Nye individer kommer til, yngre dyr vokser seg sterkere, mens andre svekkes av for eksempel bein- og klauvproblemer. De fleste konflikter blir løst uten fysisk konfrontasjon. Kyrne måler hverandre med blikket, og den svakeste trekker seg unna. Når det blir stanging mellom to kyr kan det være fordi den svakeste ikke har mulighet for å trekke seg unna. Dette skjer der det er trangt i gangareal, passasjer eller der det er blindveier i fjøset. Det kan også være nivåforskjeller på gulv eller andre konstruksjoner som de sterkere individene vet å utnytte til sin fordel. Det kan også bli stanging fordi det er to relativt jevnbyrdige motstandere (bilde 1).

Noe å slåss om

Konfliktområder oppstår der det er noe å slåss om. Eksempler kan være ved fôrbrett, drikkekar, kraftfôrautomater, saltsteiner, kubørste og så videre. Lågtrangerte kyr skyr konfliktområdene, og hvordan fjøset fungerer i forhold til denne dyregruppen vil i stor grad påvirke produksjon og økonomi. Forsøk har vist økning i fôropptak når eteplass per dyr økes opp til 70 cm. Det viser viktigheten av at kyrne får stå i fred og ete. Bilde 2 viser konflikt bak en kraftfôrautomat der bakporten er ute av drift. Det er lett at det blir mye knuffing på juret til kyr som eter kraftfôr, og det kan føre til celletallsproblemer på enkeltkyr. Med fungerende bakport vil trengselen i området bak avta.

Tiltak

Noen konfliktområder kan fjernes ved å gjøre tiltak. Det kan være flere drikkekar eller flere holdere for slikkesteiner. Hvis det er begrenset med eteplasser vil grovfôrkvalitet spille en større rolle. Da bedre kvalitet, smakelighet og kutting gir kortere etetid og mer effektiv utnyttelse av eteplassen.

Et annet eksempel er fullfôr til okser. Mange har erfart at å blande kraftfôret sammen med grovfôret gir ro i bingen, fordi det da er én ting mindre å slåss om. Mindre konflikter ved fôrbrettet gir høgere tilvekst og jevnere slakt.

Konfliktområder i fjøset fungerer som flaskehalser i kutrafikken. Sjekk derfor hvor konfliktområdene er i ditt fjøs, og se om det er mulighet for å dempe konflikter og fjerne flaskehalser.