Økonomi

Tror på melkepris 3,60 i EU

Erling Mysen

Frilansjournalist

er-mys@online.no

Tekst og foto

Us landbrukskommisær Phil Hogan tror på litt lysere utsikter for melkeprodusentene.

EUs landbrukskommisær Phil Hogan la nylig fram prognoser for melk- og kjøttproduksjonen i EU de neste årene under et møte for landbruksjournalister i Brüssel. Fra dagens lave nivå tror man prisen vil stige litt og stabilisere seg rundt NOK 3,60 pr. liter fram til 2020. Men det er fortsatt risiko for ubalanse i markedet. Man forventer at verdensmarkedet for melk vil øke med to prosent årlig (det er mindre enn sist 10 årene), men at EU har muligheter til å ta en større andel av eksporten.

– Det er viktig at vi har tilgang til nye markeder som Japan, Korea og Afrika, sa Hogen. Det forventes at kornproduksjon vil øke noe, men at fôrprisene vil være relativt stabile med ca. NOK 1,50-2 kroner pr. kg korn. Produksjon av proteinvekster forventes derimot øke med hele 40 prosent i EU i løpet av 10 år.

Når det gjelder kjøtt forventes verdens forbruk å stige 15 prosent i løpet av 10 år, men i EU vil forbruket være omtrent som i dag. Det vil si kyllingforbruket vil øke noe mens særlig storfekjøtt vil falle. Produksjon av storfekjøtt vil reduseres i takt med forbruket. Produksjon av sau vil være stabil, mens gris forventes øke 2 prosent og kylling 4 prosent, hvorav det meste av økningen går til eksport. Hogan tror Russland vil lempe på sitt importforbud i løpet av året, men at eksporten dit vil aldri nå samme høyder som før.