Økonomi

Melkeprisen på samme nivå som 2010

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

En oversikt presentert i Lantbruk & Skogsland viser at melkeprisen i Vest-Europa er tilbake på 2010-nivå. I gjennomsnitt opplevde melkebøndene en nedgang på 19,2 prosent i 2015. I rekordåret 2014 lå prisen på 38,16 euro pr. 100 kg melk, mens prisen i 2015 på 30,83 euro er nede på nivå med kriseåret 2010. Samtidig fortsetter melkeproduksjonen i Europa å øke, mens den minker noe på New Zealand og i USA. Melkemarkedet internasjonalt er fortsatt under press og det er ingen tegn til snarlig bedring i prisene.

Så mye senket de melkeprisen med i 2015

Meieri

Land

Prissenking

Granarolo (North)

Italia

-12.9%

Hämeenlinnan O.

Finland

-13.6%

Dairy Crest

England

-12.7%

Danone

Frankrike

-12.8%

Sodiaal

Frankrike

-13.8%

Bongrain

Frankrike

-14.7%

Lactalis,

Frankrike

-15.5%

FrieslandCampin

Holland

-22.1%

Arla Foods DK

Danmark

-23.1%

Müller

Tyskland

-23.1%

Milcobel

Belgia

-22.7%

Kerry

Irland

-22.6%

First Milk

England

-23.6%

DMK

Danmark

-25.5%

DOC Cheese

NL

-25.3%

Glanbia

Italia

-27.3%

Gjennomsnitt

-19.2%

Kilde: LTO Nederland