Rett fra fjøsgolvet

Rett fra fjøsgolvet

Ole Bjørner Flittie

Mjølkeprodusent på Lesja

oflitti@gmail.com

En spennende og historisk avlsverdiberegning er nettopp gjennomført. For første gang har Geno inkludert både kukontroll- og genotypedata i grunnlaget for å velge ut NRF-eliteokser. Dermed er det svært mange okser som nå har fått beregnet sin første offisielle avlsverdi. Det var 40 nye okser som fikk beregnet verdier basert på grunnlag av prestasjoner etter egne avkom, mens 400 okser som hadde status venteokse eller ungokse fikk beregnet sine første offisielle avlsverdier basert på genotypen til oksen i tillegg til kukontrolldata fra et begrenset antall avkom eller andre type slektninger.

Totalt får vi nå 18 eliteokser å velge blant. Det er fem gamle travere blant disse 18. Den beste av disse er 11078 Gopollen, som med dette blir statuettvinner for 2015. Han er nå oppe i hele 38 i avlsverdi, som er høyest blant dem som er avkomsgransket. Han er jevnt svært god på det meste, og blir nok populær i lang tid fremover, kanskje han også etter hvert kan konkurrere mot sin far 10177 Braut på de internasjonale markeder.

11033 Reitan 2 er, også fortsatt i toppen med 34 i avlsverdi. I tillegg kommer den gamle juroksen 10795 Hoøen med comeback, da han nå er oppe i 25 i avlsverdi. Han er jevnt god bortsett fra at han gir lite kjøtt og er på dårlig klauver og klauvhelse. Ellers er 11060 Nymoen og 11039 Skjelvan fortsatt med. Skjelvan troner øverst blant alle okser på kg melk der han fortsatt har en indeks på 135. Han har nå fått selskap av en halvbror blant eliteoksene, 11229 Oksjale med 34 i avlsverdi, som også er etter Heisalan Ponnistus, der 5654 Olstad er morfar.

11194 Fagerberg er ny eliteokse med 26 i avlsverdi. Fagerberg er sønn av svenskeoksen 22013 St. Hallebo, der 5694 Brenden er morfar. Sliter en med kyr med lekkasje, kan Fagerberg brukes siden han har 118 på egenskapen. Har du robot og er opptatt av utmjølkingshastighet, bør du holde denne oksen langt unna avlsplanen, da han er nede på 74 på egenskapen hastighet.

11206 Dyste med 30 i avlsverdi, er den første eliteoksen etter den danske oksen 28005 R Bangkok, og også her er 5654 Olstad morfar. 11206 Dyste er en kollet okse som gir god jurhelse på døtrene med 127 indeks. Han gir også svært gode bein og klauver med 119 i indeks, og i tillegg har han 119 i jurindeks. Blant de eliteoksene som er avkomsgransket finner vi også en S Adam-sønn, nemlig 11209 Korsen med 31 i avlsverdi. Korsen er en okse som er lettanvendelig å bruke da han er svært god på det meste og ganske grei slektskapsmessig.

Blant GS-oksene finner vi 11572 Saur og 11690 Roen, som vi kjenner til fra før. 11572 Saur med 38 i samla avlsverdi er det allerede rekruttert kalver etter inn til Geno. Han er en okse med sterk helseprofil, og i tillegg enorme 135 i indeks på fruktbarhet døtre. 11690 Roen med total avlsverdi på 41, er heller ikke borte på fruktbarhet døtre med sine 119 i indeks for egenskapen.

Vi har også fått to eliteokser etter 10909 Tangvold, den ene er fra min nabo, og heter 11752 Tordhol, og fikk 30 i avlsverdi. 11752 Tordhol har som sin far Tangvold og som sin morfar finnen 23007 Asmo Tosikko ET svært gode forutsetninger for å gi mye mjølk i sine døtre. Den siste eliteoksen å omtale denne gangen er 11760 Muan med 28 i samla avlsverdi. Dette er første eliteoksen etter 10923 Prestangen, og som morfar finner vi 10565 Garvik. 11760 Muan er en jevnt god okse, uten noen store svakheter. Han har 115 på mjølk, 112 på kjøtt, 109 på fruktbarhet døtre og 114 på jurhelse.

Blant de røde utenlandske oksene som er avkomsgransket her i Norge, befester 22017 V Føske sin posisjon som en knallokse, og har nå fantastiske 43 i samla avlsverdi. 28005 R Bangkok er heller ikke så mye dårligere, og er nå oppe i 39 i total avlsverdi.

Det bør absolutt være mulighet å finne okser som tilfredsstiller de fleste sine behov. Det er en fin miks blant gamle avkomsgranskete okser og nye GS-okser. 10432 Velsvik dominerer som far og spesielt morfar blant GS-oksene. Det er også mange andre okser som har høye avlsverdier nå, men disse har ikke sædlager ennå, så er derfor ikke aktuelle. Derfor omtaler jeg heller ikke disse oksene foreløpig.

Lykke til med de nye oksene!