Tema: gjødsel

Gjødsel til enga

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tekst og foto

Owra samdrift i Østre Toten i Oppland

  • Nils Georg Raddum og Olav A. Owren

  • 1 300 dekar dyrket pluss utmarksbeiter

  • 550 000 liter i kvote

  • 10 000 kg EKM

  • 60 årskyr

  • Kapasitet til innkjøp av 200 oksekalver

  • Aktuelle for investering i gjødselseparator

Nils Georg Raddum i Owra samdrift

I tillegg til 60 årskyr i melkeproduksjon har Owra samdrift kapasitet til innkjøp av 200 oksekalver i året i det nybygde okse-/ungdyrfjøset. Samdrifta leier en rekke skifter, og med 15 kilometer til de lengst unna blir det mye transport. Nils Georg Raddum forteller at han leste om gjødselseparering i det danske fagbladet Bovilogisk.

– Olav og jeg syntes det virket interessant å få ut fiberdelen før gjødsling av enga, sier Nils Georg. – Vi ser også at hvis vi ikke blander ut blautgjødsla med nok vann, vil det lett legge seg i striper og det ser en ved høsting. Vi tror også nitrogentapet blir mindre fordi væskefraksjonene inneholder mer vann enn blautgjødsel og raskere vil trekke seg ned i bakken. Risikoen for sporer vil jeg tror også blir redusert.

Væskefraksjonen skal spres med slangesprederanlegg. Nils Georg tror en separert væskefraksjon vil gi mindre problemer med forurensninger som øremerker og andre ting som tetter til i spredekammeret. Han tror de vil kunne pumpe væskefraksjonen lenger enn de klarer med blautgjødsel – kanskje 1,5 til 2 kilometer. Den faste fraksjonen vil bli kjørt ut og lagt i åkerkanten og spredt med tørrgjødselvogn.

Den faste fraksjonen har en tørrstoffprosent på 30–35.

Gjødselsepa­ratoren plassert i eget isolert hus. Væskefraksjonen går i rør til gjødselkum, mens den faste fraksjonen slippes ned til lager under bygget.

Huset der separatoren er plassert. Den faste fraksjonen slippes ned under huset.

Kapasitet på 20–30 kubikkmeter i timen

Olav og Nils Georg valgte en Bauer separator som ble installert i oktober 2015. Den har en kapasitet på 20–30 kubikkmeter blautgjødsel i timen. Etter litt innkjøringsproblemer med justering av tilførselspumpa har anlegget fungert knirkefritt. I det nye okse-/ungdyrfjøset er det kanalomrøringssystem med en gjødselkapasitet på 1 000 kubikkmeter. Planen er å pumpe gjødsel fra kufjøset inn hit og så kjøre gjødselseparatoren når det er nødvendig. De vil da kjøre anlegget til gjødselnivået er redusert med en halv meter i kanalomrøringssystemet. Nils Georg tror det vil holde å kjøre ett døgn annenhver måned.

Fra gjødsel til strø

I okse-/ungdyrfjøset skal det monteres gummiprofiler på spaltene i bakre del av oksebingene. I kvigedelen av dette fjøset er det liggebåser. Planen er å bruke den faste fraksjonen etter gjødselsepareringen som strø disse liggebåsene. Bruk av gjødselfiber til strø – såkalt green bedder eller eco-bedder – krever en tørrstoffprosent på 30–35 og at det brukes rett etter separering fordi det veldig fort blir varmgang i den faste fraksjonen.

Mange muligheter

Med tilførselspumpe, eget hus og slanger har investeringen i gjødsel­separatoren kommet på en halv million kroner. Gevinsten mener Nils Georg ligger i gjødsel som er bedre egnet til enga, billigere gjødsel på åkerarealer langt fra gården og billig strø i okse-/ungdyrfjøset. Men han ser også andre muligheter. Det vil bli lagt begrensninger i uttak av torv til torvstrø, og da vil fiberstrø være et alternativ. Nils Georg mener også det kan tenkes andre markeder for den faste fraksjonen som for eksempel blomsterjord. Men det mener han får komme etter hvert, og i Owra samdrift er de overbevist om at fordelene slik de anvender den separerte gjødsla i dag er mer enn nok til å forsvare investeringen.

Tabell. Analyserapport av gjødselprøve fra 16/12-2015 fra eurofins*

Parameter

Enhet

Væske-fraksjon

Fast fraksjon

Tørrstoff

%

4,1

27,7

pH

7,39

8,26

Ammonium-N

kg/tonn

2,0

1,7

Nitrogen (N)

kg/tonn

3,25

4,92

Svovel (S)

kg/tonn

0,32

0,94

Fosfor (P)

kg/tonn

0,40

0,96

Kalium (K)

kg/tonn

4,1

4,2

Magnesium (Mg)

kg/tonn

0,38

0,77

Kalsium (Ca)

kg/tonn

0,69

1,3

Natrium (Na)

kg/tonn

0,41

0,36

Karbon/nitrogen-forhold

5,4

25,9

Kobber (Cu)

mg/kg TS

49

14

Sink (Zn)

mg/kg TS

200

65

Bor (B)

mg/kg TS

27

10

Mangan (Mn)

mg/kg TS

210

79

Jern (Fe)

mg/kg TS

840

430

*Etter denne analysen ble motvektene på separatoren flyttet og Nils Georg mener den faste fraksjonen nå har tørrstoffprosent over 30.