Avl

Kurs i Geno avlsplan

Ønsker du at det skal arrangeres kurs i Geno avlsplan i ditt område? Da kan du benytte sjansen nå og melde din interesse. Avlsrådgivere rundt omkring i landet er klare for å holde kurs fremover mot våren.

Ingunn Nævdal

Husdyrkonsulent i Geno

ingunn.nevdal@geno.no

På kurs i Geno avlsplan vil du lære hvordan du selv kan legge inn valgene i programmet og skrive ut en oppdatert avlsplan når du måtte ønske det.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Ved å delta på kurs vil du bli bedre kjent med Geno avlsplan og lære deg å benytte alle mulighetene programmet gir. Dette kan være med på å gjøre avlsplanlegg­ingen i din egen besetning mer interessant og betydningsfull.

Kursets innhold

I Geno avlsplan er det mange muligheter for å gjøre egne valg og få en avlsplan som er tilpasset dine ønsker og mål for besetningen. Med en systematisk gjennomgang vil du få innsikt i funksjonalitetene og mulighetene i programmet. Kurset gir deg blant annet opplæring i hvordan du kan legge inn en buskaps­egenskap og egenskapsvalg på enkeltdyr. Du får også vite hvordan du kan endre førstevalget av okse, reservere enkeltdyr for andre raser (importerte melkeraser, kjøttferaser eller gamle raser) og velge inn utgåtte okser (gjelder eierinseminører).

Det vil være praktiske øvelser med innlogging i egen besetning. Du kan derfor allerede på kurset begynne å legge inn egne valg og se hvordan dette påvirker avlsplanen for din besetning. På kurset vil du også få en orientering om det som skjer i avlsarbeidet på NRF for tiden med innfasing av genomisk seleksjon (GS), og hvordan dette påvirker avlsplanleggingen i egen besetning.

Bli mer fleksibel

Kurset erstatter ikke den avlsrådgivingen du får gjennom Avlsplan Super hvor du får en gjennomgang av dyrene i besetningen og hvor du kan få råd og diskutere avl med avlsråd­giveren din. Kurset vil imidlertid være en hjelp til å selv kunne legge inn valgene i programmet og skrive ut en oppdatert avlsplan når du måtte ønske det.

Ønsker du at det skal arrangeres kurs i ditt område, eller i ditt produsentlag, melder du fra til ­nøkkelrådgiveren din, avlsrådgiveren eller til tillitsvalgte i produsentlaget.