Reportasje

Må tjene penger – kan ikke drive for moro skyld

Arne Bilden venter på gjennomgang av regnskapet sammen med rådgiver fra Nortura og regnskapsfører. Grundig gjennomgang hvert år er nødvendig for å gjøre riktige grep.

Solveig Goplen

solveig.goplen@geno.no

Tekst og foto

Tingelstad i Gran kommune i Oppland

  • Arne Bilden

  • 40 mordyr

  • 170 vinterfôra søyer

  • Jobber som musiker og korpsdirigent utenfor garden

  • En dyktig polsk medarbeider

  • Aktuell fordi han vil forbedre besetningen med bruk av semin

Limousinrasen har et utpreget flokkinstinkt, men ved mye kontakt og preging ved hjelp av kraftfôr samler de lett dyra i almenninga. Limousindyra liker også å ete samtidig.

Arne Bilden er klar i sin tale. Drifts­planer og kalkyler er en ting, men til slutt så er det hva du har å gå til butikken med som er avgjørende. Med kone, fire barn, 170 vinterfôra søyer, 40 ammekyr og jobb utenfor garden er det nok å engasjere seg i. Da er det viktig å ha oversikt over hvor tiltakene må settes inn…

Som reven

Arne liker å helgardere litt. Garden har lite jord, men bygdealmenning gir rikelig med beiteressurser. Noe av Arnes profesjon er å endre forholdet mellom sau og storfe. De to driftsbygningene er fleksible tallefjøs som kan brukes til begge produksjonere. Deler av sauefjøset brukes nå til framfôring av okser før lamminga tar til. Da trengs arealet til fødselboomen.

Interessert i genetikk

Arne ønsker å ha topp genetikk. Han mener at dersom han får til å bruke semin på halve besetningen så gjør besetningen et stort sprang genetisk Det å få tilgang på avkomsgranska norske limousinokser i tillegg til topp importokser er veldig spennende sett i et forbedringsperspektiv. Han var i ferd med å kjøpe et billig heatimeanlegg av den gamle typen fra Danmark, men ble frarådet å kjøpe av Geno. Arne synes så langt at et nytt anlegg blir for kostbart. Men han er i startgropa med bruk av semin, og som han selv sier langt fra ekspert. Uansett ser han for seg å ha okse som kan sikre at alle kalver.

Et enkelt tallefjøs gir god dyrevelferd, men utfordringa er tallhandteringa.

Enkelt ammekufjøs

Fjøset ble bygd i 2010 og er omlag 600 kvadratmeter. Fjøset har fôrbrett langs langveggen som et utvendig trau, der rundballer nå legges på direkte. Før ble halmblåseren brukt til fôring, men frosne rundballer er for hardt for redskapen. Skrape­arealet er rillet og er 4,2 meter bredt. Bakenfor er det om lag 16 meter bredt talleareal. Kalvingsbinger lages av lettgrinder 3x3 meter ute i tallearealet. Det fungerer greit, bortsett fra utfordringer knyttet til vann.

Sortering av fôrkvaliteter

Tørt fôr er det mange fordeler med, men når det tas to slåtter og blir litt for grovt kan kvitmugg være ei utfordring, selv med 8-9 lag plast. Til sommeren vurderer Arne å bruke Kofasil-produkter. Fôrkvaliteter sorteres og fokus er å unngå listeriose i sauebesetningen. Oksene får det aller beste fôret og sammen med tilnærmet appetittfôring med kraftfôr slaktes de ut ved 17-19 måneder på vekter mellom 4-500 kilo. Ja, Arne har opplevd gratulasjonstelefon fra Nortura. E+ er sjelden vare…

Likevel er det ikke sikkert at slik fôring gir det beste resultatet økonomisk. Årets okser fôres noe svakere, og Arne er spent på hvordan det vil gå, for det nærmer seg raskt utslakting. Formel Muskel og Biff Intensiv er to kraftfôrtyper som det ser ut til at de tåler store mengder av uten at de blir løse i avføringa.

Livdyrmarked for flere?

Innen limousinrasen er det noen oppdrettere som oppnår høye livdyrpriser og etterspørselen er stor. Arne har kjøpt inn livdyr for å forbedre egen besetning, men når tre åringskviger koster 75 000 kroner så er det begrenset hvor mange en kan investere i. Nå satser han mer på å lage bedre livdyr med å bruke semin. Først og fremst prioriteres semin på kviger. De skal jo være de beste i tillegg til at de skal ha den beste brunsten. Arne bruker seminteknikeren aktivt til å være med å finne rett tidspunkt for inseminering. Det er for øvrig liten risiko knyttet til det å bruke semin på de dyrene som viser brunst. Besetningen har en «okse på vent» som vil bli brukt for å sikre drektighet. Ved å bruke semin mener Arne at han kan finne riktig okse til riktig ku og dermed utnytte og kompensere for enkelte dyrs egenskaper. Det å utnytte potensialet i hvert enkelt mordyr blir viktig når en jobber med forbedring av besetningen.

-Målet på sikt er at halvparten av dyra skal bli drektige med semin, sier Arne.

Fanghekk langs hele forbrettet gjør det enkelt å sjekke slim/blødning. Det er et godt utgangspunkt…

Limousinmiljøet er spennende og det er lett å bli revet med. Derfor mener Arne at det er svært nødvendig å følge med på lønnsomheten. 918 er et perfekt dyr med høg verdi.