Avl
Fem på topp

Skjelvan fortsatt mest brukt

11039 Skjelvan fra Erlend Lynum på Inderøy i Nord-Trøndelag.

Foto: Elisabeth Theodorsson

Det er ingen endringer i listen over de fem mest brukte NRF-oksene siste tre måneder sammenlignet med listen som ble presentert i forrige nummer av Buskap. 11039 Skjelvan er fortsatt i soleklar ledelse foran 11078 Gopollen. Vi ser at andelen SV-sæd er høy for 11039 Skjelvan (30 prosent), 10801 Dahle (32,5 prosent) og 11060 Nymoen (36 prosent). Som noen observante lesere kanskje har oppdaget var det feil bildetekst i forrige nummer. Da som nå er det 11039 som er avbildet, og ikke 11147 Enger som det sto sist.

Oksenummer

Oksenavn

Totalt antall sæddoser i oktober, november, desember

Antall doser SV-sæd

11039

Skjelvan

12278

3678

11078

Gopollen

10948

10801

Dahle

8872

2884

11033

Reitan 2

8792

288

11060

Nymoen

8354

3026