Forskjellig
Buskap for 50 år siden

Kukontrollen da og nå

I Buskap nummer 1 i 1966 skriver statskonsulent Ola Syrstad at antallet kyr siste år hadde minket med 33 000 og at dette var mer enn i noe annet år siden krigen. I 1965 var det 193 128 kyr i fjøskontrollen som det den gang ble kalt. Statistikken forteller at det 50 år senere er 174 918 kyr i Kukontrollen. Men det hører med i bildet at oppslutningen til fjøskontrollen i 1965 bare var på 37,3 prosent. Avdråtten i de kontrollerte besetningene lå i 1965 på 4220 kg melk, mens den 50 år senere er 7745 kg (8147 kg EKM).

Syrstad skriver at avdråtten de siste 10 årene har økt med 1100 kg, men at økningen ikke har vært like sterk over hele landet. Oppland er det fylket som kan vise til den største avdråttøkningen i perioden 1955 til 1965 med 1657 kg. Selv om Oppland har hatt størst økning er avdråtten i 1965 høyere i Akershus, Hedmark og Vestfold. Da som nå spilte været en viktig rolle, og Syrstad beskriver en særs regnfull sommer på Vestlandet som satte ned avlingsmengden og kvaliteten på grovfôret.