ANIMALIA – Fagsenteret for kjøtt

Nytt fra Storfekjøttkontrollen

Redigert av:
Grethe Ringdal

grethe.ringdal@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Bestilling av årsmelding

Årsmeldingen for Storfekjøttkontrollen sendes ikke lenger automatisk ut til alle medlemmer og interessenter. Du finner den på vår nettside tilgjengelig i pdf-format og kan laste den ned der ifra. Ønsker du den som papirutgave, send en epost til animalia@animalia.no

Medlemsveksten fortsetter

Selv etter år med stor medlemsvekst ser vi at den gledelige utviklingen fortsetter også i 2015, Ved årets slutt hadde medlemstallet økt til 3 396, og på samme tidspunkt i fjor hadde Storfekjøttkontrollen 3 190 medlemmer.

Kalving

I mange besetninger er kalvingssesongen godt i gang og da er det viktig å rapportere inn til Storfekjøttkontrollen fortløpende. Alle kalver som fødes i din besetning skal registreres via Registrering > Kalving. Obligatoriske felter er merket med en *. Dersom far er ukjent trenger du ikke skrive noe i Oksefeltet. Da vil du få opp et nytt felt hvor du må angi rase på far. Har du embryokalver må det først registreres embryo via bedekning. Har du problemer? Kontakt din rådgiver.

Krepert kalv er levende ved fødsel, men død før merking. Alle kalver som er merket før de eventuelt dør skal meldes inn for deretter og meldes ut igjen etterpå med dødsdato og årsak. Vi anbefaler alle å prøve å finne enkle løsninger for å veie kalvene ved fødsel.

Noteringsbøkene

Storfekjøttkontrollen tilbyr tre ulike typer noteringsbøker. En stor noteringsbok for ammeku, to små mininoteringsbøker; én for ammeku og én for fôringsdyr. For bestilling av noteringsbøker, kontakt din lokale rådgiver.

Årets Storfekalender

Animalias populære storfekalender ble sendt ut til alle våre medlemmer før jul. Hvis du ønsker å få den tilsendt, send en epost til brukerstotte@animalia.no