Vi i TINE

Gode livslinjeråd

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Foto: TINE

Planleggingen av pensjon og overdragelse, som startes tidlig, har vist seg å gi bedre eierskifteprosesser og økt forutsigbarhet. Når neste generasjon signaliserer at de vil overta, bør et eierskifte simuleres, slik at alle parter vet hva de går til i årene som kommer.

Ta takster for å få et statusbilde! Mange opplever å få ned lånerenten etter en taksering, da reelle verdier kan avvike fra innsendt skatteregnskap. Tidligpensjonens opptjeningstid er fra det året bruker fyller 56 år til og med det året man fyller 60 år, om man ønsker å ta tidligpensjon ved 62 år.

Neste generasjon har gode priser på innsatsfaktorer, samt bedre betalt for sine varer. Det kan av og til lønne seg å drive noen år på neste generasjon, selv om gården skal selges ut av slekta på sikt.

Skogen kan være en annen kilde til kapital ved god planlegging. Hvem bør eventuelt hogge?

Investeringer gjort til rett tid i og rett bruk av skogfond gjør skogbruk mer lønnsomt.

Hvordan blir de skattemessige behandlingene ved regnskapsavslutning utført? Hvem tar avgjørelser som omhandler endringer i resultatet, og som påvirker skatt og rettigheter i folketrygden?

Ta kontakt med din TINE-rådgiver for gode livslinjeråd!