GENO Medlemsinfo

God stemning under årets storfetreff i Ullensvang

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

I overkant av 100 deltakere tok turen til Ullensvang Hotel i år. Fredagen startet med underholdning ved Stanley Jacobsen, norsk visesanger og låtskriver, særlig kjent for sine sanger «Skigardsvise» og «Imorgon, imorgon».

Lørdag var, tradisjon tro, dagen for fagforedragene. Administrerende direktør i Geno, Sverre Bjørnstad, startet med foredraget «Hvordan utvikle konkurransefortrinn i høykostlandet Norge?», etterfulgt av styremedlem i Geno (sør), Ole Magnar Undheim, som fortalte om nytt fra Geno.

Foredragsholder Erik Brodshaug (Tine) kom seg ikke til hotellet på grunn av orkanen Tors herjinger, og ble derfor med via Skype, noe som fungerte overraskende bra. Han holdt foredrag om Mjølkonomi, fôringsstrategier og mosjonskrav.

Det siste foredraget var ved avlsforsker i Geno, Cecilie Ødegård, som fortalte litt grunnleggende om hva genomisk seleksjon er og om omleggingen av avlsarbeidet for NRF ved innfasing av dette.

Fagforedragene var ferdige i firetiden, og på kvelden var det middag og sosialt samvær med mange gode diskusjoner.

Søndag ble det arrangert natursti for alle aldersgrupper, samt lunsj før hjemreise.

Neste år vil treffet holdes 27.-29. januar.