Reportasje

Oksen slaktes – nå blir det semin

På E6 på tur til Runar Sørli i Skjeberg møter Buskap Norturabilen som har hentet gårdsoksen. Nå er det Heatime og semin som gjelder.

Tekst og foto:
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Sørli gård i Sarpsborg i Østfold

  • Runar Sørli

  • 1 500 dekar (eid og leid fordelt på 11 gårder)

  • Melke kvote på 590 000 liter

  • 72 årskyr

  • 7 500 verpehøner (økologisk)

  • Direktesalg og salg via Kolonihagen og andre av storfekjøtt og egg

Aktuell for å gå fra gårdsoksen til semin med hjelp av Heatime

Med oppmøte av både heatimeselger Kristin Mengshoel i Geno og styreleder Jan Ole Mellby blir det et visst press på Runar Sørli (i midten) om overgang til semin.

Runar Sørli har drevet økologisk melkeproduksjon siden 2009. Med 590 000 liter i kvote, økologisk eggproduksjon med 7 500 høner og med jordbruksarealet spredt på til sammen 11 gårder blir det travle dager. Runar har også mange andre jern i ilden. I det siste mest kjent for å være med NRK-serien «FBI redder høna». Han forteller om møter med Rema 1 000 og Coop, og kanskje blir det en tur innom NRK-kjente for en kopp kaffe. For Runar handler dette om å investere tid på relasjonsbygging som kan gi positiv profilering av næringa. Med en fast ansatt fra Litauen pluss noe hjelp av skoleelever og faren blir arbeidet gjort, men det blir begrenset med tid i fjøset for bonden selv. Da Runar overtok besetningen med 310 dyr med stort og smått var det bare brukt gårdsokse der, men nå blir det kursendring.

Nettforbindelse en fordel

Heatimeanlegget er montert og Buskap er på besøk sammen med Kristin Mengshoel fra Geno og styreleder Jan Ole Mellby for å sikre oppstarten. Kristin går gjennom bruken av anlegget, og Jan Ole supplerer med erfaringer fra eget fjøs. Kristin justerer alarmgrensen fra 35 til 30. Dette vil gi flere alarmer, men hun ber Runar være oppmerksom på at lavere grense kan gi noen flere falske alarmer. Akkurat nå er fjøset uten nettforbindelse, men det skal Rune få orden på. Med nettforbindelse vil anlegget bli oppdatert automatisk, Geno kan drive online support og Runar kan overvåke anlegget via mobilen. Det siste betinger riktig nok overgang til en noe mer moderne mobiltelefon! Runar forteller at han har hatt tanker om semin en god stund, blant annet fordi han ser risikoen for arbeidsulykker med en firbeint inseminør i løsdrifta. I første omgang vil han begynne med kyrne, men går det bra blir neste skritt å bruke semin på kvigene også.

Mangler litt på tilrettelegging

Uten utskillingsbinge eller fanghekk ligger det ikke helt til rette for inseminering. Måten Runar har løst dette på ved drektighetsundersøkelse og de fåtallige insemineringene som har vært gjort, har vært å jage dyrene opp i liggebås og stenge med tau bak. Dette synes han for så vidt har fungert greit, men på sikt er det nok aktuelt både med fanghekk og en insemineringsbinge.

Mener alvor nå

Med gårdsoksen ute av fjøset er det tydelig at Runar mener alvor denne gangen. Dagen etter Buskap er på besøk skal han ha en gjennomgang av Heatime med sin fast ansatte. Dagen deretter er veterinær tilkalt for drektighetskontroll, og når den er gjennomført vil de fleste av de 35 transponderne bli fordelt på nye kyr. Med nyutarbeidet avlsplan ligger alt til rette for overgang til kunstig befruktning. I avlen vil Runar legge mest vekt på bein, jur og utmelkingshastighet. Kristin legger litt press på Runar og sier hun kommer til å følge tett opp. Geno-styrelederen bor i samme området, og han legger heller ikke skjul på at den nye Geno-capsen til Runar forplikter.

Runar Sørli har 35 transpondere. Noen bare med aktivitetsmåling og noen også med registrering av drøvtygging.

Etter gjennomgang med praktiske tips om bruk av Heatime må Runar love Kristin at det nå blir alvor av overgangen til semin.