Forskjellig

Lesernes side

Buskap vil gjerne ha bilder fra leserne vi kan bruke på denne siden. Bilder kan sendes som vedlegg i e-post til buskap@geno.no eller lastes opp på www.filemail.com

Beste NRF-ku og Årets Gullku i Fræna og Eide

37 dyr fra 9 produsenter var meldt på til årets vandreutstilling. Dommere Tore Drejer, avlsrådgiver og Kristin F Groven, årsmøteutsending måtte fram med avlsverdiene for å kåre Beste NRF-ku på eksteriør, og det ble ei flott 1.gangskalver etter 11039 Skjelvan, som hadde et kjempeflott jur og topp eksteriør.

Stolt eier er John Arve Kroknes. Det var også påmeldt fire dyr til Årets Gullku. vinneren hadde sju laktasjoner, 8 kalver, nesten rent helsekort og kalveintervall på 12 måneder. Lykkelig eier Eva Lindset.

Tekst og foto: Kristin F. Groven

Lille Happy på beina igjen

Fra Knut W. Selsaas og samboer Randi har vi fått denne historien om ungkvigen Happy: Ungkvigen vår Lille Happy (9 måneder) ramlet ned fra en skrent ute på beite 7. juli. Vi fikk hjelp av Karmøy Brann- og Redningsvesen til å få henne opp.

Hun var lammet i bakbeina og kunne ikke gå. Dyrlegen konstaterte at det mest sannsynlig var nerver i klem. Vi bestemte oss for å prøve å få henne på beina igjen, siden hun hadde matlyst og livslyst i øynene.

Vi hadde henne inne på låven hvor vi brukte silotaljen til å heise henne opp med jevne mellomrom hele døgnet. Dette pågikk i en uke. Da hadde hun gjort så pass framskritt at vi flyttet henne ut i hagen, sammen med en ungkvige til som selskap. Hun ramlet mye til å begynne med, men ble stadig sterkere. I begynnelsen av september fikk de komme tilbake til de andre ute på beite.

Etter at dyrene ble satt inn for vinteren har vi tatt ut disse to kvigene daglig for at Lille Happy skal få bevege seg. Nå er hun blitt veldig så aktiv, springer og hopper. Hun er ute og trener omtrent hver dag og det går framover hele tiden. Hun blir stadig sterkere og det blir spennende når beitesesongen tar til i mai.

En helt fantastisk utrolig innsats av henne selv! Satser på at til våren når de skal ut på beite igjen er hun helt som alle de andre. Hadde ikke gjort alt dette hadde det ikke vært for min samboers tålmodighet, og som også har tatt seg av mesteparten av oppfølgingen.

Beste NRF-ku og Miss Gjemnes

Tradisjon tro hadde Gjemnes produsentlag vandreutstilling i februar. Det ble bedømt ca. 40 kyr fra 11 besetninger. Strenge dommere var Tore Drejer, avlsrådgiver og Kristin Fjærli Groven, årsmøteutsending Geno. Det vanket både hvite, røde og blå sløyfer. Beste NRF-kua på eksteriør og Miss Gjemnes ble en andrekalver fra HH Ranch ved Lars Olav Høgset (til høyre) og Anders Harstad (i midten), som også tok et napp i vandrepokalen.

Prisen for beste produksjonsdyr gikk i år til Silset Samdrift ved John Eikenæs (til venstre).

Tekst og foto: Kristin F. Groven

Kalv lufter seg i Abelvær

Ole Christian Kjenstad har sendt oss et bilde fra Abelvær i Nærøy, Nord-Trøndelag. Bildet er tatt hos Geir Tore Juul, og det er dattera som er ute og lufter en av kalvene en fin høstdag.