Atferd
Kusignaler

Tenner og tannfelling

Ola Stene

Fagleder storfe

Felleskjøpet Rogaland Agder

ola.stene@fkra.no

Gulpeboller.

Foto: Olve Rise

Storfe har normalt til sammen 32 tenner. Åtte fortenner i underkjeven, og seks jeksler på hver side i overkjeven og underkjeven. Kalven er født med delvis utviklede melketenner, som felles og skiftes ut med permanente tenner i en bestemt rekkefølge.

Utvikling av melketenner

De fleste tennene er synlige når kalven blir født eller dukker opp i løpet av de første 3-4 ukene. Funksjonen til de åtte framtennene i underkjeven er å rive opp beitegras sammen med den lange ru tunga. De seks parene med jeksler i over- og underkjeven sitter langt bak og har som funksjon å tygge og bearbeide gras og grovfôr. Drøvtyggere gulper som kjent opp drøv og tygger grovfôret flere ganger. Det gjør at de produserer mye spytt i munnhulen. Spyttet starter kjemisk nedbryting av fôret i tillegg til at det er basisk og har en bufferfunksjon i vomma.

Selv om jekslene er synlige allerede fra fødsel tar det opptil seks måneder før de har vokst seg så lange at de berører hverandre og har full funksjonalitet for tygging og bearbeiding av grovfôr. I fjøs med fullfôrmikser der ungdyra får mjølkekumiks betyr det at en bør gi kraftfôr ved siden av fullfôret fram til kalvene er ca. seks måneder siden opptaket av miksen ikke er tilstrekkelig. Denne viktig fôringsmessig, da det genetiske tilvekstpotensialet er høgt.

Tannfelling

Ved tannfelling skiftes melketennene ut med permanente tenner. Gummene hovner opp, og melketennene løsner. De permanente tennene kommer gjerne skrått opp i starten og retter seg opp etter hvert. De 24 jekslene skiftes ut i perioden 12-36 måneders alder. De fleste mellom 18 og 30 måneder. Hovne gummer og løse tenner vil naturlig nok gi redusert drøvtygging. Da kan en få perioder med nedsatt fôropptak som kan merkes både på mjølkemengde og gjødselkonsistens. Mjølkemengde fordi energiinntaket reduseres og gjødselkonsistens fordi spyttproduksjonen er mindre. Mindre spytt som bufrer vomma gir et surere vommiljø, og i tillegg til blautere møkk kan en ofte se gulpeboller i fjøset (se bilde). Surere vom gir gjerne sterkere muskelsammentrekninger i vomveggen, og en del av drøvbollene kommer ut av kjeften og havner foran i båsen. Dette skjer oftest når kua skifter flere tenner samtidig, og særlig hvis det sammenfaller med høglaktasjon og intensiv fôring. Det kan hjelpe å redusere litt på kraftfôret en periode, eller gi saltstein som øker spyttproduksjonen. Å gi bufferstoff som Pluss Vomstabil eller natriumbikarbonat kan også hjelpe. Men det går seg jo til igjen når nye tenner vokser ut.

Utskifting av fortennene i underkjeven starter på ca. 18 måneders alder og det kan ta nesten fem år før de siste er felt. Dette merkes sjelden i den daglige drifta.