Reportasje
Fra dansk kvægkongres

Mørke skyer for storfekjøttmarkedet i EU

Brexit og Mercosurforhandlinger skaper usikkerhet for storfekjøttmarkedet i EU.

Rasmus Lang-Ree

Tekst og foto

rlr@geno.no

Danish Crown-direktøren skrøt av FNs bærekraftsmål, og sa at de kom til å legge de til grunn i den strategiprosessen konsernet skal gå inn i.

Foto: SEGES

Vanligvis er det mer oppmerksomhet om melkepris enn kjøttpris på den årlige Kvægkongressen i Herning i Danmark. I år var kjøtt tema innledningsvis, til tross for at melkeprisen igjen har satt kursen nedover. Siste Arlanotering betyr ytterligere 18,6 danske øre ned og dermed vil mange slite med å få en sunn økonomi i driften (se figur).

Usikkerhet om markeds­adgang til Storbritannia

Toppsjefen i slakterisamvirket Danish Crown Jan Valeur var i sitt innledningsforedrag opptatt av de proteksjonistiske vinder som blåser inn over verdenshandelen. Han mente bakgrunnen for disse strømningene var at for mange ikke har fått være med å høste gevinstene av globaliseringen. Dette var etter Danish Crown-direktøren forklaringen på brexitflertallet og Trump-valgseieren. EU eksporterer i dag 300 000 tonn storfekjøtt til Storbritannia og hvis britenes utmelding fra EU skaper hindringer for denne handelen vil det kunne få store konsekvenser. Det er utarbeidet prognoser som som antyder en prisnedgang på 5,5 prosent.

Figur. Konsolideringsnullpunktet eller robustheten i dansk melkeproduksjon. Nullpunktet forteller hva melkeprisen skal være for at det ikke skal tæres på egenkapitalen. Også inntekter utenom gården inngår slik at nullpunktet sier mer om gårdens robusthet enn økonomien i melkeproduksjonen. Melkeprisen pr. 1 mars er for konvensjonell melk inkludert tillegg for deltakelse i Arlagården Pluss og tillegg for å ikke bruke GMO-fôr.

Mercosur

Selv om den globale frihandel møter motbør og WTO-forhandlingene står på stedet hvil pågår det bilaterale forhandlinger som kan få stor betydning. EU forhandler med Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay og Paraguay) der tilbudet som ligger på bordet innebærer at 99 000 tonn ekstra storfekjøtt kommer inn på EU-markedet. Dette er et volum som nesten tilsvarer årlig dansk produksjon, og Jan Valeur fryktet at forhandlingene kunne ende opp med tollfri markedsadgang for enda større volumer av sør-amerikansk storfekjøtt. Dessuten vil disse importvolumene bestå av de beste stykningsdelene som også har de beste marginene. Økonomisk vil det bety mye hvis danske produsenter mister deler av høypris-segmentet, og må bruke større deler av slaktet til kjøttdeig og andre produkter med langt lavere marginer.