Forskjellig
Buskap 50 år

Kan kvigeoppdrettet gjøres billigere?

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Utgangspunktet for en artikkel av Thor Homb i Buskap og avdrått nummer 1 i 1968 var at oppdrett av ei kvige koster mer enn verdien av ei ku som utrangeres, og at rekruttering er en økonomisk belastning. Innledningsvis viser Homb til internasjonale fôringsforsøk, og gjennomgående har sterk fôring gitt dårlige resultater både med hensyn til avdrått og holdbarhet. Han understreker at selv om det kan være ønskelig å bruke rimelige fôrmidler i oppdrettet, må det være et fullferdig fôr som kan gi fruktbare kyr med god ytelse. Kalvingsalderen var på dette tidspunktet 27 til 28 måneder for NRF, mens det lå på 30 måneder for SRB og SLB (Holstein) i Sverige og RDM i Danmark. Homb viser til at det er stor interesse for å senke alderen ved første kalving og at flere har lykkes med å få de fleste kvigene til å kalve ved to års alder. Homb stiller spørsmålstegn ved læren om at kalvene alltid skal ha god fôring og refererer til amerikanske erfaringer med svak og billig kalvefôring (400 gram tilvekst). Konklusjonen var at kalvene ikke tar skade av svak fôring fra en til fire måneders alder, og det står i sterk motstrid til hva forskningen sier i dag om betydningen av sterk kalvefôring for avsdråtten både i første og andre laktasjon.