Atferd

Kupersonlighet og dyrevelferd

Kyr har personlighet og den kan ha betydning for helse og velferd.

Rasmus Lang-Ree

Tekst og foto

rlr@geno.no

Studier av kyrs personlighet har konkludert med at kyr som er rolige under melking (godt lynne) har bedre helse enn kyr som er urolige og nervøse.

Professor Marie Haskell fra SRUC (Scotland Rural College) definerte personlighet som et sett med karakteristika ved et individ som er konstante over tid. Dette er et tema som det har blitt forsket mye på når det gjelder mennesker, men lite når det gjelder kyr. Haskell fortalte i et innlegg under World Dairy Summit i Belfast i november om en rekke studier som viser at for oss tobeinte har personlighet betydning for helsen. Personligheten er avgjørende for hvordan vi responderer på miljøet rundt oss og i hvilken grad vi tilpasser oss. Hun mente at det var åpenbart at det samme vil gjelde for kua. Kua møter utfordringer fra andre kyr, fra den som steller, veterinæren og så videre, og måten hun takler dette på vil være avhengig av personlighetstype.

Lynne

Når det gjelder melkekyr snakker vi om lynne eller temperament som vi måler på måten kua oppfører seg under melking. For ammekyr er det mer hvordan dyra reagerer på håndtering som beskriver lynne. Lynne er en egenskap som er relativt konstant over tid og som er arvbar. Heskell oppga 10 – 20 prosent arvbarhet for lynne på melkekyr og om lag 30 prosent for ammekyr.

Registrere personlighet

Heskell sa at det er flere tester og metoder som kan brukes for å beskrive kuas personlighet. Hun mente de personlighetstrekkene hos kyr som hadde blitt mest studert var de som hadde størst betydning for management og dyrevelferd. For eksempel kan en registrere hvordan kyr reagerer på mennesker, hvordan kyr reagerer på å bli melket og hvor sosiale kyr er med andre kyr (hvor nær de er andre kyr og i hvilken grad de har synkron atferd med andre kyr). En test på sosial atferd er hvor lang tid ei ku bruker på å gå ned en gangvei for å møte resten av flokken. Villigheten til å vise aggressiv atferd mot andre kan studeres i fôringssituasjoner der det er begrenset med eteplasser.

Personlighet og helse

Professor Marie Haskell refererte til to undersøkelser som hadde viste at kyr som scoret for godt lynne – det vil si var rolige under melking - hadde mindre risiko for å bli utsjaltet enn kyr som hadde dårligere lynne. Andre undersøkelser har vist at godt lynne har sammenheng med bedre motstandskraft mot jurbetennelse og lettere kalvinger. Besetninger med kyr som var sosiale (tillater at mennesker kommer nære dem) hadde lavere celletall enn besetninger der kyrne var mer reserverte overfor tobeinte. Aggressiv atferd i noen situasjoner er ikke nødvendigvis bare negativt ifølge Haskell. Kyr som viser aggressiv atferd mot andre kyr (for eksempel dytter vekk andre ved fôrbrettet) kan score høyere på robusthet, enn de kyrne som blir utsatt for den aggressive atferden.

Rolig kyr – bedre helse

Forskningen på personlighetstrekk hos kyr viser at rolige kyr har bedre helse. Forskning på ammekyr har vist at rolige kyr har lavere nivåer av stresshormonet kortisol og bedre immunsystem. Haskell mente det burde avles for rolige kyr samtidig som miljøet tilrettelegges for de urolige kyrne. Det betyr å begrense konkurransen om fôr og vann mest mulig. De som steller dyra må ta hensyn til de individuelle forskjellene og ikke bare fokusere på flokken.