ANIMALIA – Fagsenteret for kjøtt

Nytt fra Storfekjøttkontrollen

Redigert av:
Kristin Bruun

kristin.bruun@animalia.no

Solveig Bjørnholt

solveig.bjornholt@animalia.no

Beite/binge

Beite/binge-funksjon er et nyttig verktøy for å holde oversikt over besetningen både i fjøs og på beite. Her kan du både planlegge og etterregistrere flytting av dyr. Du kan ta ut individlister for hvert enkelt beite og ha dokumentasjon over hvilke dyr som har gått på hvilke beiter. Du kan også ta ut egne noteringslister, tilsynsliste og enkelte produksjonsanalyser for hver enkelt beite/binge.

Det første du må gjøre når du skal ta i bruk beite/binge-løsningen er å legge inn aktuelle beiter og binger som du ønsker å flytte dyr til. Du må angi navn, type (binge, innmark, utmark) og kan i tillegg fylle ut areal og beskrivelse. Beite/bingen settes automatisk som aktiv.

Dersom du flytter en okse som ligger med kategori avlsdyr inn til hunndyr med kategori avlsdyr eller ungdyr vil det genereres paring i den perioden oksen er i beite/bingen. Det samme gjelder dersom kyr flyttes inn til avlsoksen. For å avslutte en paringsperiode må du flytte enten kyr eller oksen ut av bingen. Hver gang du prøver å gjøre flyttinger som vil starte paringsperioder, får du opp et varsel om dette slik at du kan velge å avbryte flyttingen.

Trenger du hjelp når du jobber med beite/binge kan du trykke på «Hjelp» i det venstre hjørnet på skjermen så kommer du direkte til brukerveiledning til beite/binge.

Kvitteringsliste kalving

Når du har notert data og registrert de inne i Storfekjøttkontrollen kan det i mange tilfeller være nyttig med en kvitteringsliste på innrapporterte data. Kvitteringsliste kalving viser en liste over kyr som har kalvet det året du har valgt i menyen til venstre. Den viser kalvingsdato og kalvingsvansker, kjønn, hornstatus, fødselsvekt og individnummer på kalven, og hvem som er far til kalven. Du finner kvitteringsliste kalving under Rapporter > Kvitteringslister > Kalving.

Du kan også finne en kalvingsliste i Besetning. Hvis du velger rapport «Kalving» istedenfor individ, får du opp kuer med kalving, kalvingsdato, kalvingskvansker, individnummer på kalv, og far. Her har du også mulighet til å legge til/fjerne kolonner, samt sortere dem i rekkefølgen du ønsker. Merk at denne rapporten viser siste kalvingsdato for alle dyr i utvalget, uavhengig av hvilket år de har kalvet.

Klauvskjæring

Anbefaling fra Helsetjenesten for storfe er at alle hunndyr over 18 måneder bør ha klauvskjæring minst to ganger i året, det samme gjelder også for avlsokser. Per dags dato er det ikke mulig å få registrert dette i Storfekjøttkontrollen via klauvskjærernes terminaler, men du har mulighet til å registrere det manuelt. Gå til Registrering >klauvskjæring, her fyller du ut individnummer, dato, sykdom og hvem som utførte klauvskjæringen. Dersom du skal registrere mange klauvskjæringer med felles informasjon på flere dyr, kan det være lurt å gjøre dette via Masseregistrering. Ved å rapportere inn klauvskjæring får man en god oversikt over sin besetning, og man kan også se eventuelle forandringer over tid.