GENO Medlemsinfo

GENO Medlemsinfo

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Prisendring på norskprodusert kjøttfesæd

Etter forhandlinger mellom Geno og TYR er det vedtatt en prisøkning på norskproduserte kjøttfesæd-doser på 60 kr fra 1. mars.

Sædprisen for kjøttfesæd har stått stille i mange år. Det har nå vært en forhandling mellom Geno og TYR om både kostnader og kostnadsfordeling.

Nye priser blir som følger:

Norskprodusert kjøttfesæd av

Ungokse:

kr 247,-

Eliteokse:

kr 320,-

Bruksokse:

kr 285,-

Geno er til stede på mange kanaler

Følg oss på:

  • Facebook: @GenoNorge

  • Instagram: @genonorge og @norwegianred – bruk gjerne #Norwegianred hvis dere tar flotte bilder av NRF

  • YouTube-kanal: Geno SA. Her ligger de fleste av videoene som vi produserer, samt alle webforedrag. Følg oss på YouTube for å få oppdatering når vi legger ut nye videoer.

    Følg Geno på instagram @genonorge

Faktura fra Geno

Fra oktober 2017 ble det slutt på trekk av Geno-faktura over Tineoppgjøret, og endringen medfører at fakturaene skal betales av den enkelte.

I den forbindelse valgte vi å sette betalingsfristen 2 dager etter at Tineoppgjøret blir godskrevet bankkontoen. Etter stort påtrykk fra våre medlemmer valgte vi samtidig å endre fakturadatoen til den siste dagen i måneden.

Dette har medført at mange opplever at fakturaene kommer nært opptil fakturaforfall og faktisk også senere.

Vi anbefaler å opprette avtalegiro med banken, slik at fakturaen blir trukket automatisk. Dette medfører også at man slipper faktureringsgebyr.

Våre rutiner er som følger (pr måned etter dato):

Fakturering

1.-3.

Forfall

12.

SMS-påminnelse

15. - 20.

Purring

26. - 28.

Inkasso

13. – 15. påfølgende måned

Rekkefølge for fylling av dunk

Inseminerende personell som skal ut og kjøre prioriteres ved fylling av dunker på sædrutas stoppesteder. Dette for å unngå unødig ventetid for de som har bestilt inseminering samme dag.

Geno håper eierinseminører og andre med egen dunk har forståelse for denne prioriterte rekkefølgen.

Embryoprosjektet

Embryoproduksjonen nærmer seg oppstart

Embryoprosjektet er godt i rute. De første 14 kvigene har nå ankommet Store Ree og flere står klar på Øyer. Kvigene står i ett av venteoksefjøsene på Store Ree, som har blitt ominnredet til kvigefjøs. Geno har også ansatt personer som skal stå for selve embryoproduksjonen og vi planlegger oppstart i mai.

Det er mye som skal på plass innen den tid. Blant annet skal Geno avklare hvilke områder som vil få tilbud om embryo fra starten av og hvilke personer som skal overføre dem til mottakerdyr.

Vi håper på stor oppslutning blant medlemmer, inseminører og avlsrådgivere – mer informasjon følger utover våren!