Kjøtt

Gode slakteresultater på NRF-okser fra Øyer

NRF-okser som ikke gikk igjennom nåløyet ved okseuttakene høsten 2017, er nå slaktet. Sju av de 18 ble klassifisert i O og 11 i O+.

Eva Husaas

Ansvarlig web og sosiale medier i Geno

eva.husaas@geno.no

11944 Godtland tilhørte samme gruppe, men fikk gå videre til Store Ree for å bli mulig eliteokse. Han er født 18. september i 2016, har 11724 Bjerkeset som far og 10795 Hoøen som morfar. Oppdretter er Frode Godtland, Tynset i Hedmark

Foto: Eiliv Kummen.

De 18 oksene har stått igjen på Øyer testingstasjon siden høsten 2017 for å framfôres til slaktemodenhet. Alle NRF-okser som ikke går videre til sædproduksjon fra testingstasjonen blir sluttfôret før de sendes til slakt. Før dette fôres de i forhold til å stå videre til sædproduksjon.

4 kg kraftfôr

– Oksene har i denne sluttfôringsperioden fått fri tilgang på grovfôr samt fire kg kraftfôr Formel Favør 80 per dag, forteller bestyrer og stasjonsveterinær Eiliv Kummen på Øyer testingsstasjon.

Viser potensialet til NRF okser

– Det var 18 NRF-okser i denne gruppa og de ble slaktet med en snittvekt på 312 kg. Sju av oksene ble klassifisert i O, og 11 av dem i O+, forteller Eiliv videre. – Dette er altså egentlig ikke utvalgte NRF-okser. Samtidig viser de et veldig godt produksjonspotensial selv om de ikke har oppnådd topp i avlsverdier. De har oppnådd både klassetillegg og kvalitetsstillegg for storfekjøtt og viser hvilket potensial våre medlemmer har ved å fôre fram rene NRF-okser også, avslutter Eiliv Kummen.

Figur. Slakteresultat.