Reportasje

Selen- og jodmangel en helseutfordring for to- og firbeinte

Det Norske Videnskaps-Akademi satte selen og jod på dagsorden med et eget symposium.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Tekst

Melk og meieriprodukter står for 60 prosent av jodtilførselen til den norske befolkningen. Jodinnholdet i melk på vinteren er ca. 2/3 av innholdet i sommermelk fordi raps i kraftfôret hindrer transporten av jod til melka.

Foto: Tine Mediebank

Jod og selen er sporelementer som både mennesker og husdyr er av­­hengig av å få tilført i kosten. Det ­norske jordsmonnet er fattig på disse sporelementene, og endringer i kostholdet gjør det ikke enklere å oppnå tilstrekkelig tilførsel. Dessuten må det tas hensyn til at begge stoffene er ­giftige i for store mengder.

Selvforsyning ga mindre selen

Forskningssjef ved Folkehelseinstituttet, Helle Margrethe Meltzer, sa i sitt innlegg at importen av mathvete fra USA/Canada fra 1880-årene var positivt for selennivåene i befolkningen. Med økende grad av selvforsyning av matkorn fra 1990, og vridning av importen over til andre land, har selenstatusen blitt dårligere. Jordsmonnet gjør at norsk matkorn inneholder langt mindre selen enn korn dyrket i USA/Canada. Finland har som eneste land innført selentilskudd i mineralgjødsla, og det doblet seleninnholdet i blodrt til den ­finske befolkningen. Dette er imidlertid en lite effektiv måte for tilførsel av selen, og det faktum at selen er en begrenset global ressurs er et argument mot å følge i finnenes fotspor.

Melk viktigste jodkilde

Jodmangel var et problem i mange land før 1950. I Norge begynte en å tilsette jod til bordsalt i 1937 og med tilsetning til kraftfôr i 1950-årene. Jodmangel ble utryddet fram til det gjenoppsto rundt 2010. Mindre tilberedning av mat hjemme og råd om redusert bruk av salt i maten har redusert effekten av jodtilsetningen i bordsaltet. Siden melk og meieriprodukter står for 60 prosent av jodtilførselen i Norge vil alle som ­bruker lite eller ingenting av dette i ­kosten risikere jodmangel. Mager fisk inneholder også jod, men problemet er at vi spiser for lite fisk til at det kan dekke jodbehovet.

Norsk hvete inneholder lite selen sammenlignet med amerikansk. Økende selvforsyningsgrad og import av mathvete fra andre land har ført til dårligere selenstatus i befolkningen.

Foto: Scan Stock Photo

Jodmangel påvirker fosterets utvikling

Marianne Hope Abel, som er ernærings­fysiolog og stipendiat i Tine, kunne vise til alarmerende konse­kvenser for fosteret ved jodmangel i svangerskapet. Første tredjedel av svangerskapet er mest følsomt og alvorlig jodmangel kan gi seg utslag i hemming av veksten, irreversible ­hjerneskader og økt risiko for fosterdød. Hun viste videre til studier som indikerer at selv moderat jodmangel under svangerskapet kan gi irreversible forandringer i hjernen og endret atferd og prestasjonsevne hos barnet. Dette bekreftes i den store norske mor-barnundersøkelsen som fant at lavt jod­inntak hos mor var assosiert med forsinket språkutvikling hos barnet, dårlig­ere finmotorikk og ADHD-symptomer ved åtte års alder. Undersøkelsen fant heller ingen positive effekter av jodtilskudd i svangerskapet. Dette kan skyldes at det er for sent å begynne med tilskudd da, eller at det er uheldig med brå økninger i jodinntaket.

Selenmangel

Tilsetting av selen i kraftfôret kompenserer for lavt innhold i det norske jordsmonnet. Det er det er derfor dyr som får lite kraftfôr (sinkyr, drektige kviger og ammekyr) som kan være utsatt for selenmangel hvis det ikke gis mineralblandinger som inneholder selen. Selen er viktig for flere av ­kroppens funksjoner. Blant annet er selen viktig for å motvirke oksidasjonsskader i cellene. Muskeldegenerasjon hos kalv kan være en følge av selenmangel. Aksel Bernhoft fra Veteri­nærinstituttet presenterte funn fra undersøkelse av sporelementstatus hos ammekyr. 680 blodprøver ble ­analysert, og resultatene viste lavest nivåer av både jod og selen i Nord-Norge og høyest på Vestlandet. At ­innlandet ikke skilte seg spesielt ut forklares med mer bruk av tilskuddsfôr. Mens bare 0,5 prosent av dyra hadde jodinnhold lavere enn anbefalt hadde hele 45 prosent for lave selennivåer.

Økt jodtilsetning i melk ingen løsning

Mengden av jod i melk er en direkte følge av jodinnholdet i fôret. Imidlertid vil tilsetting av rapskake og rapsmel i kraftfôret hemme overføringen av jod fra blod til melk. Egil Prestløkken, som er førsteamanuensis ved NMBU, fortalte i sitt innlegg at jodinnholdet i melk kan bli halvert med bruk av raps­produkter i kraftfôret. Dette øker ­risikoen for jodmangel i grupper med lite inntak av meieriprodukter. Tilsettingen av jod i kraftfôret har derfor blitt økt fra 2 til 5 mg tørrstoff som sikrer et stabil jodinnhold i melk på ca. 150 mikrogram pr. liter når det brukes rapsprodukter i fôret. Samtidig er det ikke ønskelig å tilsette mer jod siden grupper med høyt inntak av meieri­produkter og sjømat da kan få i seg for mye jod. Prestløkken advarte mot å komme i en situasjon der melke­kartongen må inneholde advarsel mot å drikke mye melk av fare for å få i seg for mye jod.

Jod

 • Nødvendig for hormonene produsert i skjoldbruskkjertelen

 • Skjoldbruskkjertelhormonene viktig for stoffskiftet, vekst, utvikling av organer (blant annet hjernen)

 • Bordsalt og kraftfôr er tilsatt jod

 • Melk og meieriprodukter dekker ca. 60 prosent av jodbehovet i Norge

 • Alle grupper med lavt forbruk av meieriprodukter i fare for jodmangel

 • Anbefalt daglig inntak (barn over 10 år og voksne): 150 mikrogram

Selen

 • Inngår i aminosyren selenocystein

 • Selenoproteiner er antioksidanter og har en rekke andre funksjoner i kroppen

 • Mulig påvirkning på kreftrisiko og hjerte- og karsjukdommer

 • Betydning for jodomsetningen

 • Store deler av befolkningen har for lavt inntak

 • Anbefalt daglig inntak for voksne menn og gravide/ammende kvinner er 60 mikrogram (50 mikrogram for voksne kvinner)