Midtsiden

Er det avlstoget Geno-markedssjefen og Fjellryd prøver å rekke?

Hans Storlien og 436 Fjellfryd på fotoshoot i Ringsaker. Fjellryd har 11078 Gopollen som far mens morfar er 10795 Hoøen.

Foto: Ferskvann