Reportasje

Først ute med ny robotmodell

Røyneberg samdrift har erfaring med melkerobot siden 2008 og ble fristet til å si ja da DeLaval forespurte om de ville være kunde for den nye modellen.

Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Røyneberg samdrift i Sola kommune i Rogaland

  • Anne Kristin og Arnstein Røyneberg

  • Eivind (fra til Arnstein) aktiv i fjøset +1 ansatt

  • Bernt Ove Myklebust (samdriftsdeltaker) – aktiv i onnene

  • 1100–1200 dekar (135 dekar eid)

  • Melkekvote 750 000 liter (kan produsere 782 000 liter)

  • Ca. 85 årskyr

  • Avdrått ca. 10 000 kg EKM

  • 80 ammekyr som skal kalve neste år

Aktuelle for å være pilotkunde på den nye DeLaval-melkeroboten V300

Arnstein og Anne Kristin Røyneberg og far til Arnstein–Eivind–er imponert over hvor raskt og treffsikkert den nye roboten finner spenene og de setter stor pris på den fleksibiliteten som robotmelking gir.

Røyneberg samdrift i Sola klarte å melke 670 000 liter på én melkerobot. Med en 60 kyr som skal gjennom roboten mellom to og tre ganger i døgnet er det ikke rom for mye kluss i veksling­ene. Anne Kristin og Arnstein Røyneberg og hans far Eivind er skjønt enige om at selv om det går blir det for stramt når kapasiteten presses så langt. I 2013 kjøpte de derfor en robot fra Neder­land som var brukt i ett og et halvt år.

– Det ble en helt ny hverdag med en robot til – nå behøver vi ikke være på alerten for om alarmen skulle gå, sier Anne Kristin.

Arnstein legger til at driftsøkonomisk var det gunstigere med én robot, men med hans 70 reisedager i året som styremedlem i Bondelaget var det uholdbart.

Knirkefri oppstart

Robotinvestering sto ikke på planen, men DeLaval kom opp med et gunstig tilbud om å være kunde og stille roboten til disposisjon for opplæring av ­serviceteknikere i DeLaval og FK-­selgere ble det vanskelige å si nei. Den nye VMS V300-roboten har vært i drift i vel sju uker og oppstarten har gått knirkefritt. Arnstein sier han var litt redd for barnesjukdommer på en ny modell, men den skepsisen har blitt gjort til skamme, og så langt har det ikke vært noen driftsstans.

3D-kamera gjør susen

Anne Kristin sier den største forskjellen med den nye modellen er påsettet. En helt nytt 3D-kamera og ny programvare gjør at påsettet går raskere. Roboten finner spenene med en gang uten vingling. Den klarer å lære seg speneplasseringen på det enkelte dyret ut fra et normaljur. Mindre vingling ved påsetting gjør også at dyra blir roligere. Hele melkingsprosessen fra kua går inn til hun kommer ut igjen går 40 sekunder raskere med den nye modellen. Med 120 mjølkinger i døgnet blir det fort minutter av slikt.

– Roboten er veldig flink med ukurante jur. Utfordringen er tynne spener der spenekoppen kan falle av, forteller Eivind.

Alle tre er samstemt i at de har fått fantastisk oppfølging fra DeLaval hele veien. DeLaval har et kurssenter på Øksnevad der de har satt opp en ­melkerobot, men tar med seg folk på opplæring til Røyneberg samdrift for at de skal få se hvordan roboten fungerer under praktiske forhold.

3D kamera og ny programvare gir raskere og mer presis påsetting og redusert bokstid. V300-roboten kan også spraye spenene både før og etter melking, men i Røyneberg samdrift brukes bare spraying med den jodbaserte Tri-Fender etter melking.

Valg mellom pekeskjerm eller nettbrett

De som kjøper den nye modellen må velge om de vil ha en stor pekeskjerm eller bruke et nettbrett til styring. Røyne­berg samdrift valgte pekeskjerm på roboten fordi de synes det er mest praktisk. Ønskemålet hadde vært at pekeskjermen hadde vært plassert nærmere juret, men åtte knapper ­strategisk plassert dekker en del av de samme funksjonene. Mens det før var mye bruk av pekeskjermen ved innmelking av kviger, går det mer på automat med den nye modellen. ­Kvigene får kraftfôr i roboten og får venne seg til den en måneds tid før de kommer over i kalvingsbingen.

Når kalvene er åtte kommer de inn fra kalvehyttene ute til binger med halmtalle inne.

Fungerer greit med bare én celletallsmåler

Selv om de har to roboter er det bare den ene som har celletallsmåler. ­Arnstein, Anne Kristin og Eivind er samstemte i at det er et fantastisk apparat. Ved behov styres kyrne til roboten med celletallsmåler. Utenom kvigeopplæring og celletallsmåling ­velger kyrne selv hvilken robot de vil gå til, og fordelingen er omtrent 50/50. Det viser seg at noen kyr alltid i velger en og samme robot, mens andre ­veksler mellom de to.

Åtte knapper strategisk plassert som dekker en del sentrale funksjoner.

Kalveavdeling i frisk luft

Kalvene tas fra rett etter kalving og plasseres i kalvehytter ute. Dette ­fungerer svært bra, og kalvene tas ikke inn i fjøset før de er avvente ved åtte uker. Det fylles etter med halm i ­hyttene hver dag, og kalvene får melk tre ganger i døgnet. Arnstein innrømmer at det er et litt tidkrevende opplegg, men resultatet er god kalvehelse.

Anne Kristin Røyneberg ved pekeskjermen. Hun forteller at det er mindre behov for bruk av pekeskjermen på den nye modellen.

Eivind tar seg av klauvene

Eivind, som i flere år var medlem av kontrollkomiteen og årsmøteutsending i Geno, er klauvansvarlig. Meningen var at de skulle leie inn klauvskjærer, men med moderne klauvboks med elektrisk heis hver fot og stor interesse for klauvstell har det endt med at det er Eivind som tar seg av dette. Han er opptatt av å ta fatt i klauvproblemer før kua går ned i melk. Alle kyr klauv­skjæres ved avsining og ellers etter behov. Han anslår at de fleste skjæres to ganger i året. Ved klauvproblemer har Eivind svært gode erfaringer med å sette på kloss. Hvis det for eksempel er en betennelse i ytterklauv setter han på kloss på innerklauven som kua går med til den er nedslitt. Treklossene er enkle å tilpasse med vinkelsliperen, og etter Eivinds mening å foretrekke framfor kalosjer. De har sluppet unna digital dermatitt på fjøset, og det tilskrives at de ikke kjøper inn dyr. Begge robotene har klauvspyler som spyler bakklauvene med rent vann ved hver melking.

Eivind forteller at de bruker mye tid i fjøset. Anne Kristin arbeider nå i fjøset på heltid og de har en fast ansatt pluss avløser.

– Med fire hundre dyr med fire bein og to klauver på hvert bein er det nok å følge med på, fastslår Eivind.

Må utnytte arealene godt

Sola-området har mange bønder og veldig godt fagmiljø, men baksiden er at det er kamp om arealene. Arnstein forteller at jordleieprisen ligger på 400 - 500 kroner pr. dekar og da må det høstes bra grovfôr for å få inntekt. Med stort sett ettårige leieavtaler må det stelles pent med jorda for å beholde arealene. Et normalt år ligger avlingen på 1 000 til 1 200 FEm pr. dekar, men i årets vekstsesong ble noe utenom det vanlige. Arnstein anslår førsteslåtten til 70 prosent av normalavling og andreslåtten bare til 50 prosent. En brukbar tredjeslått har rettet opp en del, men først når fôranalysene foreligger kan fôrlageret beregnes.

– Det ser ok ut på øyemål, men vi får se hva konklusjonen blir når analysene foreligger, sier Arnstein. Foreløpig ­brukes det vanlig kraftfôr og oksene fôres fram til vanlig slaktevekt.

Beliggenhet midt i et vekstområde innebærer konstant press på matjorda.

Jorda trenger sterkere ­juridisk vern

Arnstein Røyneberg sitter i styret i ­Norges Bondelag og jordvern er en sak han brenner for. Med gård midt i et pressområde har han levd med konstant trussel om nedbygging. En ny motorvei skal markere en sone for vern og Arnstein må bare håpe den holder.

– Matjorda trenger et sterkere juridisk vern, og vi må få forbud mot opsjonsavtaler for nedbygging. Ansvaret for vern må tas fra skuldrene til enkelt­bønder som kan tjene store summer ved nedbygging, sier Arnstein. Han har heller ikke tro på at avgift på matjord vil gi mer vern. – Om prisen blir høyere er det alltids noen som kan kjøpe seg ut av det.

Litt dyrere

Produktsjef i DeLaval, Einar Iversen, sier i en kommentar at melkeroboten V300 vil bli litt dyrere enn classic-modellen uten at han vil spesifisere det nærmere. Han mener det hører med i bildet at serviceavtale på V300 vil bli åtte prosent rimeligere og at kunden får fordel av høyere kapasitet og færre utrangeringer, fordi den nye modellen er raskere og mer presis i påsettet. Kapasitetsøkningen har størst betydning for dem som i dag har 60 – 65 kyr og ønsker å utvide. Iversen mener de kan klare seg med én V300 robot, mens de måtte hatt to av utgående modell. Men også den som har 35 kyr vil ha glede av raskere påsett og færre ufullstendige melkinger. Han forteller at selv om det fra nå bare vil være mulig å kjøpe V300, vil DeLaval ta godt vare på alle som har classic-modellen. Utvikling av programvaren for besetnings­styring vil for eksempel bli tilgjengelig for alle modeller.