Helse

Sårbehandling

Iblant oppstår skader og sår, og god sårbehandling kan i mange fall bidra til å redusere avhelingstiden. Det florerer av råd og produkter for håndtering av slike ting, og mye kan fungere greit, mens noe virker mot sin hensikt eller er helt unødvendig.

Anne Hege Hunskaar Tajet

Veterinær

A.H.HunskaarTajet@live.no

Tekst og foto

Sår mellom jur og lår er et dyrevelferds­problem. Med rett behandling kan avhelingstiden forkortes betraktelig.

Sårtyper og årsaker kan variere og dermed også behandling. For både sykdom og skader er første regel å fjerne årsaken. Når det er gjort, kan forholdene legges til rette for sårheling. Under følger praktiske råd om sårstell for de vanligste typene sår i storfeholdet.

Skrubbsår

Vaske med såpevann, helst lav pH, hvis såret ikke er reint. Hvis såret sitter på et sted som ikke er utsatt for møkk, la det være i fred, eventuelt spraye med Vetericyn. Gjenta daglig til overflaten tørker. Eventuelt kan det behandles med honningsalve eller sinksalve. Optima pH gel er også bra.

Kuttsår

Kuttsår vil i mange fall avheles raskere hvis de sys. Skyll med rikelig mengde reint vann for å få oversikt. Veterinær bør kontaktes for vurdering. Kuttsår bør sys samme dag som de har oppstått.

Sår langt ned på beina kan det være bedre å behandle uten sutur. Det samme gjelder korte eller grunne kuttsår som ligger slik at ikke viktige strukturer er affisert. Skyll i så fall godt med vann, vask eventuelt med Optima pH hudvask. Legg i første omgang på honningsalve og dekk til med kompress og bandasje om såret sitter på et sted det har lett for å komme møkk til. Daglig behandling de første dagene, sjeldnere når avheling begynner.

Sår i tannkjøtt

Slike sår vil i de fleste tilfeller gro raskt av seg selv, og i utgangspunktet trengs ingen behandling. Er det kuttsår som er dype eller lange, er det fornuftig å få sydd dem. Stikksår kan lett bli infiserte og bør sjekkes av veterinær.

Sår på spener

Spenetråkk må i noen tilfeller sys. Hvis de er overfladiske, oppdages seint, er møkkete eller hovne, vask såret godt. Bruk gjerne Optima pH hudvask. Er kua svært øm og sparker, kan en forsøke å spyle med lunkent vann. Spray på Vetericyn flere ganger daglig.

Sår mellom jur og lår eller mellom jurhalvdeler

Sår foran jur og mellom jur og lår er ofte vanskelige å avhele. Samtidig er de reservoar for en mengde uheldige bakterier som kan virke negativt inn på jurhelse, og selvfølgelig er slike sår negativt for dyrevelferden. Vask reint med Optima pH hudvask og legg på grønn leire. Gjenta når det er lite leire igjen eller overflaten er svært fuktig.

For mindre eller ganske overfladiske sår, kan Optima gel, Vetericyn spray eller sinksalve være til god hjelp.

Sår foran jur

Her er det viktig å vurdere klauvmiljø og klauvhelse samtidig. Uten at dette er i orden, kan det være vanskelig å få orden på slike sår. Ofte ligger såret der klauvene treffer når kua ligger. Såret eksponeres stadig for møkk og bakterier fra klauv, og tilsvarende uheldig blir det motsatt vei. Spyl klauvene reine, vask såret med Optima pH hudvask og legg på grønn leire. Gjenta når leira blir borte eller overflaten blir svært ­fuktig. Vurdere forebygging dersom dette er noe som oppstår stadig.

Sår med hevelse og puss

«Gamle sår» med mye hevelse og puss og abscesser (byller) som har åpnet seg, skylles med rikelig mengde såpevann, gjerne Optima pH hudvask. Optima pH gel kan brukes i såret etter vask. Alternativt kan honningsalve gjøre god jobb, men av og til er det antibio­tika­behandling det beste. Kontakt gjerne veterinær for å diskutere slike sår. Veterinærhjelp er også nødvendig der «daukjøtt» gror opp over sårkantene.

Sår på hale

Her gir infiserte sår raskt sirkulasjonsutfordringer. For å unngå amputasjon, er det viktig å være rask med å behandle slike. Vask reint og behandle ut fra sårets karakter. Bandasjere lett for å beskytte mot forurensning, og følg med daglig. Dersom det er et sår som best behandles med grønn leire, er det ikke nødvendig med bandasje.

Sår med stor blødning

Generelt er det nødvendig med trykk mot såret. Dersom det er et sår som skal sys, må det ikke brukes noe i såret, kun kompresser og bandasjering på en måte som stanser blodstrømmen. Pass på at det ikke blir så stramt at sirkulasjon ellers blir for dårlig. Er det et mer overfladisk sår som blør mye, og det ikke skal sys, kan det ­legges litt sinksalve på en kompress innerst mot såret slik at ikke såret rives opp igjen når bandasjen fjernes.

Sår med fluelarver

Omfanget har betydning for prognosen, og det kan være lurt å ta en prat med veterinær for vurdering. Vask såret reint med såpevann, gjerne Optima pH hudvask. Behandle dyret umiddelbart med flue/flått-middel, men ikke oppi såret. Dette vil ganske raskt gjøre at fluelarvene dør slik at såret kan få mulighet til å gro. Vask igjen påfølgende dag og bruk gjerne Vetericyn spray et par ganger daglig.

For sår som ikke vil gro og mer spesielle sår, for eksempel i forbindelse med fotosensibilisering, klauvsjukdom, stikksår og sår med fremmedlegemer, er det alltid lurt å kontakte veterinær.

Fjøsapotek for sårstell

  • Såpe for vask, lav pH, gjerne Optima pH hudvask

  • Optima pH gel

  • Grønn leire

  • Vetericyn spray

  • Honningsalve, for eksempel Vetramil eller Medhoney

  • Sinksalve

  • Kompresser

  • Noen ruller lett, selvheftende bandasje