Vi i TINE

Flere kan få tidligpensjonsordningen for jordbrukere

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Endringer som trer i kraft fra 1.1.2019 medfører at mange flere kan komme inn under denne ordningen. Tidligpensjonsordningen har hatt noen begrensninger som har gjort det umulig å kombinere den med trygdeytelser eller uttak av AFP.

Tidligpensjonsordningen i jordbruket kom på plass for snart 20 år siden, og skulle stimulere til tidligere eierskifter i landbruket. Ordningen har vært helt avgjørende for noen, men for dårlig til å sikre livsoppholdet for andre. Vi anbefaler at du følger med på inntekten i opptjeningsåra, som er de siste 5 åra før du sender søknaden. Det er godkjente ligningsår som gjelder, og da vil det for de fleste være fra 56-60 års alder som teller. Dersom ektefelle/samboer også kommer innenfor ordningen, faller opptjeningsåra samtidig med opptjeningsåra for hovedsøker.

En kan selv bestemme hvem som skal være hovedsøker, uavhengig av hvem som har jobbet mest eller minst på gården.

Få gode råd og veiledning

Mange faller utenfor denne og flere andre viktige offentlige ordninger, ofte med knapp margin. Derfor tilbyr vi tjenesten Livslinjeråd, der vi blant annet hjelper deg med å finne ut om du har rett på tidligpensjon.

Mer om rådgivningstjenesten Livslinjeråd finner du på medlem.tine.no.