Vi i TINE

Utvidet frist for gratis BRsV- og BCoV-prøver

Redigert av
Ann Christin Slettvold

Ann.Christin.Slettvold@tine.no

Ordningen med gratis prøveanalyser utvides til 1. kvartal 2019! TINE Mastittlaboratoriet har fått inn flere tusen prøver. Fra Kontrollprogrammets side er dette en stor suksess, men for Mastittlaboratoriet gir det utfordringer når alle prøver kommer inn på en gang. I informasjonen, som ble sendt ut sammen med prøvetakingsutstyret, sto det at det var gratis prøveanalyser ut 2018. Denne fristen er nå utvidet til ut mars 2019.

Ved å ta ut prøve får du dokumentert smittestatus på egen gård, og du blir en viktig bidragsyter til mer smittesikker livdyrhandel og slaktedyrtransport.