geno Medlemsinfo

Genos årsmøte 2019

Redigert av
Eva Husaas

eva.husaas@geno.no

Genos årsmøte 2019 holdes på First hotel Victoria, Hamar 25.-26. mars.

Tillitsvalgte i Geno

Navn merket med * er på valg i 2019.

Genos valgkomite består av

*Marit Flatjord, 6843 Skei i Jølster (leder)

Tlf: 481 55 811

*Mikael Wøien, 2750 Gran (nestleder)

Tlf: 920 24 463

Bjørg Irene Alseth, 7100 Rissa

Tlf: 482 47 049

Bent Harald Sund, 8766 Lurøy

Tlf: 952 18 935

Norolf Sæle, 5337 Rong

Tlf: 975 98 036

Vararepresentanter (på valg hvert år)

 1. Sigrun Bakken Lerhol, 2975 Vang i Valdres

 2. Anders Røflo, 7670 Inderøy

 3. Peder Jenssen, 9740 Lebesby

Årsmøtets møteleder

*Nina Engelbrektson, 6823 Sandane

Årsmøtets varamøteleder

*Jens Thori Kogstad, 2022 Gjerdrum

Eiervalgte årsmøteutsendinger

Område nord:

Stine Marie Jelti, 9845 Tana

*Daniel Høiseth,9064 Svensby

Ingebjørg Grindhaug, 8980 Vega

*Per Ivar Skaanevik, 9443 Myklebostad

Paul Magnor Bang, 8184 Ågskardet

Vararepresentanter (på valg hvert år)

 1. Lena Reinfjord, 8920 Sømna

 2. Bjørn Inge Mo, 9144 Samuelsberg

 3. Johnny Reinholdsen, 9056 Mortenhals

Område midt

*Ingveig Jerpstad, 7750 Namdalseid

*Jomar Gomo, 7100 Rissa

Iver Fossum, 7288 Soknedal

Ingunn Torvik, 6639 Torvikbukt

*Anders Røflo, 7670 Inderøy

*Jonny Stokke, 6530 Averøy

*Ragnhild K. Stene, 7393 Rennebu

John Bakken, 7608 Levanger

Anne Stine Foldal Aam, 6150 Ørsta

Vararepresentanter (på valg hvert år)

 1. Nina Vangen Ranøien, 7320 Fannrem

 2. Kay Arne Sandvik, 7819 Fosslandsosen

 3. Ola Kvendset, 6645 Todalen

 4. Ragnhild Kjesbu, 7670 Inderøy

Område sørvest

Kjell Einar Eide, 5582 Ølensvåg

*Nils Magne Gjengedal, 6829 Hyen

Anders Sæleset, 5600 Nordheimsund

*Ingunn Skeide, 6848 Fjærland

*Kari Lauvdal, 4534 Marnardal

Nils Olsbu, 4820 Froland

*Inga Skretting Timpelen, 4354 Voll

*Magnar Tveite, 5713 Vossestrand

Tommy Skretting, 4360 Varhaug

Silje Åsnes Skarstein, 6788 Olden

Vararepresentanter (på valg hvert år)

 1. Torgeir Kinn, 4020 Stavanger

 2. Terje Sekse Horne, 6817 Naustdal

 3. Håvard Ellef Haugeland, 4646 Finsland

 4. Liv Haukås, 5570 Aksdal

 5. Jan Ivar Kjelby, 5961 Brekke

Område øst

*Kristian Hovde, 2387 Brumunddal

Jorunn Ballangrud, 2840 Reinsvoll

*Ole Bjørner Flittie, 2666 Lora

*Johan Kopland, 3340 Åmot

Jane Thorshaug, 2560 Alvdal

*Trude Onstad, 2013 Skjetten

Håkon Øverland, 3677 Notodden

Tove Grethe Kolstad, 2943 Rogne

Vararepresentanter (på valg hvert år)

 1. Randi Valde. 2680 Vågå

 2. Halvor Gauteplass, 3580 Geilo

 3. Lars Lauten, 2040 Kløfta

 4. Torill Nevland Fallet, 2150 Årnes

Årsmøteutsending fra TYR

Erling Gresseth, 7520 Hegra

Årsmøteutsending fra Q-meieriene

Q-Gausdal:

Erling Surnflødt, 2653 Vestre Gausdal (Q-Gausdal har stemmerett 2018-2019)

Vararepresentant

Ole Ingvar Ringen, 2653 Vestre Gausdal

Q-Jæren

Magne Helleland, 4054 Tjelta (Q-Jæren møter som observatør 2018-2019)

Vararepresentant

Karen Ølberg Horpestad, 4312 Sandnes

Kontrollkomiteen

*Jon Husdal, 7170 Åfjor (kun på valg som leder)

*Lise Kaldal Skreddernes, 9740 Lebesby

Jofrid Torland Mjåtveit, 4365 Nærbø

Vararepresentanter (på valg hvert år)

 1. Tor Helberg Sivertsen, 9372 Gibostad

 2. Trude M. Onstad, 2013 Skjetten

Styret

Kun styreleder og nestleder til styret er på valg i 2019.

Styreleder: Jan Ole Mellby, 1747 Skjeberg

Nestleder: Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik

Eiervalgte styremedlemmer:

Anne Margrethe Solheim Stormo, 8146 Reipå

Inger-Lise Ingdal, 7316 Lensvik

Ole Magnar Undheim, 4363 Brusand

Elisabeth Gjems, 2450 Rena

Eiervalgte vararepresentanter til styret (på valg hvert år)

1.vara: Per Kristian Gjerde, 6200 Stranda

2. vara: Jorunn Ballangrud, 2840 Reinsvoll

3. vara: Ronny Sommerro, 8700 Nesna

Har du innspill til valgkomiteen?

Meld det inn på www.geno.no under menypunktet Medlem/Eierorganisasjon/Valgkomité