Helse

Økt prøvetaking

Etter at produsentene mottok utstyr i slutten av oktober har oppslutningen om prøvetakingen økt.

Harald Holm

Prosjektleder for Kontrollprogrammet for BRSV/BCoV

I høst har alle besetninger med mordyr fått tilsendt prøvetakingsmateriell. Det har vært svært god oppslutning om prøvetakinga så langt og spesielt etter at melkeprodusentene fikk utstyret i slutten av oktober. Antallet prøvetatte besetninger vil derfor stige mye i forhold resultatene nedenfor som går fram til 1. november.

Figur 1. Grønne besetninger for BRSV/BCoV etter blodprøve av kalv. Figuren viser andel grønne besetninger etter blodprøver av kalv over seks måneder. Det forteller at det er mindre spredning av smitte fra besetning til besetning. Bevisstheten rundt smittevern har økt og mange har gjort en innsats i egne virksomhet. Antall røde blodprøver her halvert, fra 41,5 til 22 prosent i den samme perioden.

Utslag for BCoV på samlemelkprøve

De siste samlemelkprøvene som har kommet inn viser at mange er røde for BCoV. For den enkelte besetning er det anbefalt å ta ut blodprøve av kalv over seks måneder etter ei rød samlemelkprøve. De fleste vil da dokumentere at de er grønne!

Figur 2. Storfehold som har tatt prøve siste 12 måneder pr. 1. november. Figuren viser andelen som har tatt prøver, fordelingen av grønne og røde for BRSV/BCoV og andelen som ikke har tatt prøver. Dette bildet vil nok forandre seg en god del de kommende månedene. Når vi får inn status for alle produsenter vil det gi helt nye muligheter for smittesikker livdyromsetning og dyretransport.

Figur 3. Antall grønne besetninger for BRSV/BCoV siste år (pr. 1. november). Denne figuren viser totalt antall grønne besetninger i Norge siste 12 måneder basert på innsendte prøver. Hele kaka utgjør alle storfebesetningene i Norge. Når alle har tatt prøve vil de grønne antakelig utgjøre rundt 7 000. Det er altså veldig mange som har rød status fordi de ikke har tatt ut prøve! Ta prøve og ha en god førjulstid!

Alle prøveanalyser er gratis ut 1. kvartal 2019. Mer informasjon finner du under storfe på animalia.no.