Helse

Når opptrer de viktigste kalveinfeksjonene?

1 av 20 kalver får diaré fram til 6 måneders alder, og det er avgjørende å vite hvordan hva en skal gjøre når en kalv får symptomer.

Guro Sveberg

Veterinær

gurosveberg@hotmail.com

Rotavirus og kryptosporidier er vanligste årsaker til diarè i Norge og ses vanligvis på 1–2 uker gamle kalver. Kalv vil være mer utsatt for rotavirusinfeksjoner vinterstid og coronadiarè på kalv opptrer hyppigere i besetninger som har hatt utbrudd av vinterdysenteri på voksne dyr. E.coli-infeksjoner har vanligvis et svært akutt forløp på spedkalver før fire dagers alder.

Få tiltak – konsekvent gjennomføring

Dyrlegen din vil i regelen måtte tilkalles ved mistanke om infeksjoner og vil kunne vurdere ­hvilken av disse som mest sannsynlig er årsak. Man har størst effekt av å gjøre få tiltak, men gjennomføre dem konsekvent. Hvilke dette er vil variere med årsaken til diareen. For eksempel vil man måtte jobbe svært godt med råmelk og immunitet ved E.coli-infeksjoner. Det samme gjelder virusinfeksjoner mens man må gjøre tøffe miljøtiltak ved parasittproblemer (kryptosporidier og eimeria).

1 av 20 kalver har diaré

1 av 25 kalver ble registrert behandlet mot diarè når de i snitt var 2,5 uke gamle kalver i en norsk undersøkelse. Det regnes at i snitt har 1 av 20 kalver diarè fram til 6 måneders alder. Kalvedødeligheten øker med opptil tre ganger hos disse kalvene.

Hva skal du gjøre med diarèkalven?

Det er sjelden mulig å behandle seg ut av et diaréproblem. ­Antibiotika gitt oralt (i munnen) er absolutt ikke å anbefale på grunn av resistens og påvirkning av ­normalflora i mage tarm. Ved infeksjoner vil tarmcellene være så påkjent at man ikke klarer å behandle denne skaden. Man påvirker altså ikke selve forløpet av diareen (tid og symptomer), men behandler for effekten av diareen som er tap av væske og elektrolytter. Tilskudd av disse er derfor tiltak nummer én, og dette kan bruker gjøre selv så sant man er tidlig nok ute. Bruk ­anerkjente preparater fra kjente firma eller dyrelege, og la dyr­legen vise deg tidlige tegn på væskemangel før kalven er så tørr at den blir liggende. Vær nøye med å blande eventuelt pulver i henhold til oppskrift da for konsentrerte blandinger vil være svært uheldig.

Tiltak nr. 2 vil vanligvis være å optimalisere råmelkstildeling slik at kalven, uansett årsak, har en best mulig immunitet og næringstilgang.

Tiltak nr. 3 vil avhenge mye av årsak. Det kan være å bedre fôringssystemet (for eksempel temperatur på melk) eller hygiene hvis man finner avvik her. Har man ­kalver som blir akutt syke er det viktig raskt å finne ut hvilken infeksjon det er for å kunne gi gode råd om videre tiltak.

Slik gjør du

  • Vanlig væsketilskudd er viktigste behandling når diarè oppstår.

  • Fortsatt melkefôring er viktig for å unngå underernæring.

  • Antibiotika bør kun brukes på kalv som er påkjent og gis generelt av veterinær (injeksjon).

  • Kjent årsak (type infeksjon, miljø) gir grunnlag for målretta råd om forebygging og behandling.