Helse

BRSV og BCoV på kraftig retur

I 2018 har over 7 000 besetninger tatt prøve for å se om besetningen er grønn for de to virusene. Dette er en økning på nesten 100 prosent fra året før! Samtidig viser resultatene at forekomst av virusene er på kraftig retur.

Harald Holm

Prosjektleder for Kontrollprogrammet for BRSV/BCoV

Utbredelsen av BRSV (luftveisvirus) har gått kraftig tilbake, og de to nordligste fylkene har ikke forekomst av dette viruset nå. Det er første gang siden viruset kom til Troms og Finnmark i 2002.

Foto: Rasmus Lang-Ree

Det har kommet inn 4 600 melkeprøver og 2 350 blodprøver. Av besetning­ene som har sendt inn blodprøve er 83 prosent grønne, dokumentert fri for begge virus. Dette viser at den store framgangen fortsetter.

Spesielt har andelen av besetninger som har hatt BRSV (luftveisvirus) gått ned. I de to nordligste fylkene har vi ikke dette viruset nå. Det er første gang siden viruset kom til Troms og Finnmark i 2002. I resten av landet har det gått kraftig tilbake.

Situasjonen i vinter

Tines beredskapstelefon har god oversikt over det som skjer av sjukdomsutbrudd. Antall innmeldte tilfelle til Tines Beredskapstelefon for november og desember i 2018, er halvert i forhold til 2017. Når beredskapstelefonen også tar imot varsler fra og sender ut meldinger til ammekubesetninger er dette overraskende og meget gledelig. De to siste månedene i 2017 kom det inn en melding fra en ammekubesetning. Tilsvarende tall i 2018 var 12 meldinger.

Det er svært viktig at alle som har mistanke om smittsom diaré eller smittsom hoste tar kontakt med sin veterinær og melder ifra til Tines Beredskapstelefon. Desto tidligere det meldes inn, desto mindre blir den potensielle smittespredningen.

Oppdaterte resultater

I marsnummeret av Buskapet kommer Kontrollprogrammet tilbake med mer utfyllende resultater. Det går framover. Godt nytt år!