Fruktbarhet

Stor interesse for SpermVital

2017 ble det endelige gjennombruddsåret internasjonalt for SpermVital, og interessen har fortsatt å øke i 2018. I dag står flere av Europas største genetikkselskaper på SpermVitals kundeliste og flere vil komme til gjennom 2019.

Nils Christian Steig

Daglig leder i SpermVital AS

ncs@spermvital.com

SpermVital opplevde stor interesse for selskapets teknologi under AI-vet konferansen i Luzern i Sveits. Her representert ved SpermVitals forskning- og utviklingssjef, professor Elisabeth Kommisrud og produksjonssjef Laila Bekk.

Foto: Nils Chr. Steig

I januar 2017 tok det tysk/østerriske Alpengenetik i bruk teknologien på sine Brown Swiss- okser. Alpengenetik er merke­navnet til en gruppe mindre selskaper som samarbeider om markedsføringen av Brown Swiss i Tyskland og Østerrike. Sperm­Vital-dosene produseres på oksene til et tysk selskap som holder til i Memmingen i Syd-Tyskland. De ville starte forsiktig og bestilte 4 000 doser for å teste interessen i markedet. Det tok ikke lang tid før en ny bestilling ble sendt.

Tysklands største avlsselskap

Det neste selskapet som bestemte seg for å ta i bruk SpermVital var det tyske Masterrind. Masterrind er Tysklands ­største avlsselskap på Holstein, og et selskap som blir lagt merke til i holsteinverdenen. Ei bjelleku i bransjen. Selskapet selger ca. tre millioner doser årlig. Kontrakten ble signert på vårparten og salget av SpermVital-doser fra selskap­ets okser tok til i november 2017. Det har vært litt tungt å få engasjert hele organisasjonen, men salgsutviklingen går i positiv ­r­etning.

ABS med SV-sæd på holsteinokser

Deretter bestemte så ABS, Genos samarbeidspartner på det inter­nasjonale markedet og markedsleder i Storbritannia, seg for å tilby SpermVital-sæd fra sine egne ­holsteinokser i Europa. ABS kjenner SpermVital-teknologien godt fra sitt salg av NRF-sæd. SpermVital har vært et viktig verktøy for å komme inn på det internasjonale markedet med NRF-sæden. I første omgang skal SpermVital-sæden benyttes i krysningsprogrammet Hyvig. Viser det lovende takter der vil det bli tatt inn i det ordinære sortimentet etter hvert.

Belgia og Island

Videre fulgte et det belgiske ­selskapet AWE. Også dette er et meget stort avlsselskap som har spesialisert seg på Belgisk Blå. Hovedanvendelsen for Belgisk Blå i Europa er krysningsavl på holsteinkyr for å få økt kjøttfylde på kalvene. AWE selger årlig fire millioner doser, så dette er også et betydningsfullt selskap, og de første drektighetstallene fra AWE er meget interessante. Ikke omløpet for SpermVital sæden er 80 prosent mens ikke-omløpet fra ordinære sæddoser fra de samme oksene er 75,7 prosent. En fordel til SpermVital på 4,3 prosent! Tilbakemeldingen fra de belgiske bøndene er meget gode, sier AWE’s administrerende direktør Christophe Boccart.

Det islandske seminmarkedet er vel kanskje Europas minste, men også islendingene ville ha SpermVital. Totalt foretas det ca. 30 000 inseminasjoner på Island årlig, men islendingene tar vare på sin islandske rase med stort alvor, og den spredte bebyggelsen gir også der praktiske utfordringer når det gjelder inseminasjon.

Tyske BVN

Siste selskap ut i 2017 ble det tyske BVN. Besamungsverein Neustadt er det største selskapet innen flechvieh-genetikk, eller Simmental som vi ofte kaller rasen i Norge. Flechvieh er en stor rase i både Østerrike, Sveits og Tyskland. SpermVital har to østerrikske selskaper som kunder fra før og det har nok bidratt til interessen fra det tyske selskapet.

SpermVital har nå flere av de ledende avlsselskapene i Europa som kunder. Selskapet arbeider nå aktivt får å få selskapene til å tilby et godt sortiment av SpermVital-sæd, men dette er krevende da det er stor etterspørsel etter den mest attraktive genetikken også som ordinære doser. Det samme gjelder for Spania, Østerrike, Kroatia, Polen og flere andre markeder.

Over 60 prosent eksportandel

I 2018 ble over 60 prosent av alle SpermVital-doser solgt utenlands. På basis av norske storfebønders vilje til å ta i bruk ny teknologi har SpermVital utviklet seg til et selskap som blir lagt merke til i det internasjonale seminmarkedet.

SpermVital mottar stadig vekk henvendelser fra avlsselskaper fra hele verden, men har valgt å ta skritt for skritt og etablere en solid markedsposisjon i de markedene hvor man har gått inn. Både markedsføring og opplæring av teknikere, veterinærer og bønder krever målrettet innsats og det har vært viktig å ikke gape over for mye.

Det sveitsiske selskapet Swiss­genetik, har tilbudt SpermVital-sæd siden 2013, og teknologien fikk raskt en solid posisjon i det markedet. I 2018 har salget fortsatt å øke og Swissgenetics selger nå snart like mange SpermVital-doser i Sveits som Geno gjør i Norge.

Internasjonal validering

AI-vet er en årlig internasjonal konferanse for veterinærer som er tilknyttet genetikkselskaper. I oktober 2017 ble det satt ned en arbeidsgruppe på denne konferansen som skulle vurdere virknings­graden av SpermVital-sæden. Selskapet har naturlig nok ventet i spenning på resultatet. Det ble framlagt på konferansen i Luzern i Sveits i oktober 2018. Konklusjonen fra den internasjonale arbeidsgruppa var at SpermVital blir brukt på en annen måte enn ordinære sæd-doser og en direkte sammenligning blir derfor ikke riktig. SpermVital-sæden benyttes i større grad på problemkyr og ved usikre brunsttegn. Masterrinds stasjonsveterinær var en del av arbeidsgruppa, og de hadde i løpet av året gjennomført små kontrollerte forsøk som viste at SpermVital ga minst like god drektighet som ordinær sæd. Basert på disse forsøkene og erfaringer fra selskaper som har benyttet SpermVital-sæd over lengre tid, var konklusjonen at teknologien fungerer.

Flere kontrakter på gang

Konklusjonen fra arbeidsgruppen i AI-vet var gledelig, men ikke overraskende for SpermVital. En konsekvens har vært at salg- og markedsavdelingen i SpermVital har hatt en travel høst. Flere nye genetikkselskaper fattet interesse for teknologien, og man håper å få etablert flere nye kontrakter i løpet av 2019. Samtidig fortsetter salget å øke hos selskapets etablerte kunder, som i Østerrike, Polen, Kroatia og Spania. Det Spanske selskapet Aberekin har kommet godt inn på holsteinmarkedet i Finland takket være SpermVital. Uten SpermVital ville de ikke hatt et interessant ­produkt i dette markedet!

Det som allikevel gleder mest, er at tilbakemeldingene fra bøndene er unisone; – SpermVital er et godt hjelpemiddel i en hektisk hverdag med stort arbeidspress og mye og passe på!