Økonomi

Ny funksjonalitet i prøveversjon av nye Geno avlsplan

Første versjon av ny Geno avlsplan ble tatt i bruk i høst. Videre utviklingen skjer såkalt «smidig». Det betyr at det gradvis tas i bruk ny funksjonalitet og nye visninger.

Anne Guro Larsgard

Avlskonsulent i Geno

anne.guro.larsgard@geno.no

Figur: Eksempel på hvordan grafene i prøveversjonen ser ut.

Det er nå lagt til grafer som viser avlsmessig endring i besetningen de siste 10 årene i ­sammenligning med landsgjennomsnittet for NRF. Dette gir et overordnet bilde av den avlsmessige trenden i egen besetning i forhold til trenden i NRF-populasjonen. Med denne visningen kan du ­vurdere om dette er i samsvar med slik du ønsker at utviklingen skal være i besetningen din. Er det en målrettet avlsplanlegging som har gitt disse resul­tatene, eller er det tilfeldigheter og en manglende plan som er årsaken?

Egenskapene du får grafer over er avlsverdi, melk, kjøtt, fruktbarhet, jurhelse, jur, bein og klauver. Se figur for hvordan den avlsmessige utviklingen presenteres.

Farge viser trend

De fargede grafene viser avlsmessig utvikling i besetningen (NRF) de 10 siste år.

  • Grønn betyr at siste verdi er høyere enn første verdi på grafen (positiv trend).

  • Rød betyr at siste verdi er lavere enn første verdi på grafen (negativ trend).

  • Gul betyr at første og siste verdi på grafen er like (uendret trend).

De svarte grafene viser avlsmessig utvikling i landet (NRF) de 10 siste år. Du kan dra musepekeren langs grafen for å se de enkelte års verdier.

  • Tallet før skråstreken: Gjennomsnittlig avlsverdi på levende NRF-kviger og -kyr i besetningen.

  • Tallet etter skråstreken: Gjennomsnittlig avlsverdi på levende NRF-kviger og -kyr i landet.

Søkemulighet på enkeltdyr

Det er nå opprettet et søkefelt øverst til høyre på avls­plansiden. Her kan du ved å skrive inn ørenummer, opprinnelsesnummer eller kunavn, filtrere ut et enkelt dyr slik at du kun ser oksevalgene på dette. Denne kan være spesielt nyttig når du skal inseminere ei kvige eller ku, og det mangler avlsplan i fjøset. Da kan oksevalg hentes opp på denne måten ved å bruke mobilen.

Videre utvikling

Det er to oppgaver som det jobbes med å få på plass nå.

  1. Det skal være mulig å velge andre NRF-okser utenom de vanlige eliteoksene. Dette kan være RedX-okser eller gamle eliteokser som bruker har i egen dunk.

  2. I dag ligger det inne generelle krav til avkommet, som gjelder for alle besetninger. Det vil snart bli mulig for bruker å legge inn egne krav i henhold til de ønsker og behov som har fokus hos den enkelte.

Prøv den nye løsningen her: https://avlsplan-beta.geno.no, eller gå inn via linken i det gamle avlsplanprogrammet. Gi oss gjerne tilbakemelding på hva du synes om løsningen. Du vil også finne info om nye Geno avlsplan på www.geno.no.