Avl

Avlsstatuetten 2011

Bjørn Johansen

Dette var en årgang med god spredning på fedrene. Her ble virkelig det nordiske avlssamarbeidet godt understreket med mye svenske og finske okser. ­Nedarvingsevnen på melk var svært bra, og jur­kvaliteten ble en vinner dette året. Mange kjempet om statuetten, og ved samlet vurdering ble det dødt løp mellom 10540 Eik og 10579 Eggtrøen. Begge med 27 i avlsverdi.

10540 Eik.

Foto: Atelier Klingwall

10540 Eik var født i 2005 hos Sonja og Einar Suldal i Hovsherad i Rogaland. Dette var først og fremst en produksjonsokse på melk, gode jur og god på ­kalvingsvansker. Litt dårlig på bein. Far til oksen var 23001 Lusi-Konttilan Luiro. En finsk okse med jevnt gode resultater. Mora 519 Løva var født i 1999 og hadde en kuindeks på 107 og 11 i avlsverdi. Den var etter 5277 Ulsaker. Linjen har gått ut i Norge, men det finnes ungokser etter den i Australia.

10579 Eggtrøen.

Foto: Atelier Klingwall

10579 Eggtrøen var født i 2005 hos Leif Olav Nordvang i Dalsbygda i Hedmark. Dette var også en god produksjonsokse, nedarvet meget bra jur, god datterfruktbarhet, men litt svak på kalvingsvansker og lynne. Far til oksen var 5618 Guterud. Mora 221 ­Rødlin var født i 2000 og hadde en kuindeks på 121 og 15 i avlsverdi. Den var etter 4939 Rånes. Linjen lever. Nærmest statuettvinnerne kom 10544 Tranmæl, 10565 Gardvik og 10587 Holmås.