Reportasje

Langhus for både folk og fe

Knut Olaf Reiersen på Lista fikk ideen om å lage ett hus for både tobeinte og firbeinte. Et langhus utgjør nå både hus for ungkyr i beitesesongen og feriested for tobeinte.

Tekst:
Kristin Støle Kalgraff

kskalgraff@gmail.com

Foto:
Lise Bjelland

lise.bjelland@gmail.com

Et typisk langhus kombinerer husdyrhold og boenhet for folk. I dette langhuset er det etablert to leiligheter som til sammen kan huse et tjuetalls personer. Det er furukledning både innvendig og utvendig i bygget – kortreiste produkter som vi har en lang tradisjon med i Norge.

For fuglekikkere er Lista kjent som et eldorado der fuglelivet virkelig kan tas nærmere i øyensyn. Men sjelden ­kommer man så tett på som i lang­huset, der taket er høyt, vinduene store og kikkerten bare en armlengde unna. Her, i disse maritime omgivelsene, nærmere bestemt på Østhasselstrand på Lista, har bonde Knut Olaf Reiersen bygd et kombinert fjøs for kvigene, og leiligheter for turister som er på jakt etter fred og ro, eller trekkfugler.

Ideen om et moderne langhus

Ideen med å kombinere hushold for folk og dyr er tradisjonell og kjent fra blant annet gamle boskikker så langt tilbake som i jernaldertid. Typiske langhus som ble bygget i stein. Det var en tid da dette var den mest naturlige, praktiske og selvsagte måten å bo på. Folk fikk mat og varme fra husdyra som de i tillegg kunne ha oppsyn med. I moderne tid har vi ­fjernet oss fra dyrene ved at de har egne innhegninger og låver. Men denne sørlandsbonden ville det altså annerledes.

Knut Olaf har 230 dekar som han eier selv, og leier 150. Han har tidligere drevet med korn i tillegg til melkekyr og kjøtt­produksjon, men har gitt seg med det på grunn av dårlige avlinger. Utleie av leilighetene ble et kompromiss-prosjekt.

– Jeg fikk ideen i 2012 da jeg hadde et gammelt sommerfjøs som måtte ­renoveres. Jeg hadde tenkt lenge på muligheten å bygge det om til langhus med leiligheter. I forbindelse med at kommunen skulle tilrettelegge offentlig sti og parkeringsplass, nevnte jeg det for prosjektlederen Trond Rafoss, og han syntes det hørtes ut som en god idé, forteller Knut Olaf Reiersen.

Reiersen driver med melkeproduksjon, ca. 180 tonn melk per år, kombinert med ca. 20 storfeslakt som i snitt er på 330 kg i året.

Her på Østhasselstrand har familien holdt til siden 1850 tallet, da Knut Olafs tippoldefar drev gården.

I samme hus som kyrne

Arkitektene i firmaet Stiv Kuling påtok seg jobben med utforming av langhuset og ble begeistret for ideen til bonden. De utarbeidet et forslag med flere bruksområder som ikke bare kom kyrne og turistene til gode – men også kommunens innbyggere som kan komme til et observasjonsrom i enden av langhuset og observere fuglelivet herfra.

– Foreløpig har det vært mest utgifter knyttet til dette prosjektet, men på sikt regner jeg med at det vil ta seg opp. Mye av utgiftene utover de rundt fem millionene det kostet å bygge det, har blitt brukt på konsulentarbeid for å få alt tilrettelagt for utleie, forteller Reiersen. Selv bidro han med egeninnsats til en verdi på 800 000 kroner.

Foreløpig står inntektene for utleie­virksomheten for ca. 10 prosent av omsetningen i 2018.

– Årets sommer var fantastisk, og de to leilighetene var stort sett utleid hele tiden. Med god hjelp fra samboeren håndteres både gårdsdrift, utleievirksomhet og markedsføring av denne effektivt og godt. – Nå i høst- og vintersesong er det flest helgebookinger og dermed litt roligere, sier Reiersen.

Attraktiviteten

– Friheten det gir å jobbe med dyrene er det jeg liker best med å være bonde, sier Knut Olaf Reiersen. – Det å ha friske dyr og at kyrne blir med kalver. Men det er hardt arbeid dalle ledd i virksomheten stadig må være i forbedring.

Til langhuset på Lista kommer det turister i et vidt spekter. Surfere, naturinteresserte og barnefamilie fra Australia i sør, via Sveits, Nederland, ­Sverige, Danmark, Tyskland og nordmenn fra hele Norge.

– Jeg har fått gode tilbakemeld­inger fra turistene som særlig liker hvordan arkitekturen er utformet, naturen rundt, utsikten og det å våkne opp midt i et naturreservat, sier Knut Olaf som ønsker at besøkende skal finne ro og ­oppleve nærheten av dyrene og naturen. For sikre at rautende kyr ikke ­holder gjestene våkne er huset er ­isolert med ­trefiber, som er godt støydempende. Det er lagt dobbelt lag med gips med skjøtefuger for å hindre lukt og lyd fra å sive ­gjennom bjelke­laget i den store andreetasjen over fjøset.

Om en blir liggende å lytte ­konsentrert kan man nok merke kyrnes tilstede­værelse under seg, men dette er ikke plagsomme lyder, men noe av sjarmen med stedet. Det er heller små påminnelser om at en deler sted å sove for natten.

Observasjonsrommet (storstua) skal være offentlig tilgjengelig i helger og i skoleferien, lørdag og søndag fra soloppgang til solnedgang. Ellers disponerer bonde Knut Olav Reiersen det og leier det ut til vennegjenger eller konferanser.

– Om sommeren er ungkyrne på sommerbeite helt nede i fjæra, blant tang, tare og et usedvanlig rikt fugleliv. Her har de flere mål å beite på og de holder seg sjelden innomhus, men muligheten til å gå inn har de alltid hatt, sier han.

Fra den tykke madrassen i det store vinduet har man panorama til hav og himmel.

Pressemelding

Størrelse betyr ikke noe for velferden

Et tysk prosjekt som omfattet velferdsmålinger på 80 konvensjonelle melkebruk konkluderte med at forskjeller i stell og fjøsinnredning påvirker velferden langt mer enn besetningens størrelse. Melkebrukene hadde fra under 100 til over 500 kyr, og velferden ble vurdert med Welfare Quality-systemet. Forskjellen var stor mellom besetningene, men andelen kyr med mastitt eller diaré var like i store og små besetninger, og det samme ble funnet for en rekke andre sjukdommer. Også andelen kyr med møkkete jur eller bein var lik. Det var imidlertid tendens til lavere kudødelighet i besetninger med mindre enn 100 kyr, mens andelen halte var litt lavere i besetninger med over 500 kyr.

Kvæg 11/2018