Reportasje

Nytt fra Agromek

Til tross for et dårlig fôrår og krisepriser i svinesektoren hadde Nord-Europas største landbruksmesse samlet 530 utstillere som er litt flere enn for to år siden.

Tekst og foto
Rasmus Lang-Ree

rlr@geno.no

Christen Sivertsen i Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter (LDM) er bekymret for at danske melkeprodusenter blir pålagt klimakrav som vil gi store kostnadsøkninger.

Den danske statsministeren Lars Løkke Rasmussen kalte messen for Agromekka da han foretok den offisielle åpningen. Og den invester­ingsvillige bonden kan finne utstyr til det aller meste i hallene i ­Herning. Som alltid er det en del som skårer mer på å være stort og flott enn praktisk anvendbart under norske forhold. Møkk­vogner med tankkapasitet på 40 kubikkmeter og åkersprøyter som kan rekke over 3 000 dekar ­mellom hver fylling er ikke for bondehvermansen.

Bedre enn vi trodde

Ekstremvarme og tørke ga elendige avlinger for mange danske ­bønder, men en bra slått sent på høsten rettet opp en del.

- Det ble ikke så galt som vi trodde, sa sekretariatsleder i Landsforeningen af Danske ­Mælkeproducenter (LDM), ­Christen Sivertsen, til Buskap.

Da er en fallende melkepris en større utfordring for melkebønd­ene etter hans oppfatning. Arla har bestemt at prisen settes ned med 7,5 danske øre fra desember. Da mange sliter med å dekke ­produksjonskostnadene. Som en håndsrekning i et kriseår har ­imidlertid Arla bestemt at hele årets overskudd skal utbetales til andelseierne, og det vil bety en etterbetaling på ca. 17 danske øre. I Danmark kom ikke myndighetene med en krisepakke i form av friske penger som kompensasjons for ekstremværet. Bidraget var avgiftslettelser, men til ­skuffelse for næringen ble ikke jordskatten avskaffet.

LDM er en interesseorganisasjon for danske melkeprodusenter som har mer enn halvparten av produsentene som medlemmer. Miljø og klima er områder der organisasjonen prøver å påvirke politikerne. Frykten er at det vil komme ­kostbare klimakrav. EU har pålagt Danmark en reduksjon på 39 ­prosent i klimagassutslipp innen 2030, og mange er urolige for at landbruket blir pålagt tøffe krav.